Nieuws van Jesse Klaver

Begrotingspact ondermijnt Europese democratie

"Met dit verdrag redden we de euro niet", zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver over het Begrotingspact dat de Tweede Kamer vandaag goedkeurde. Het verdrag ondermijnt de Europese democratie, overlapt met sommige EU-regels en botst juist weer met andere. GroenLinks stemde daarom tegen.

Lees verder

Na reddingsplan ook plan voor hereniging Cyprus nodig

GroenLinks verwelkomt de verbeteringen in het reddingsplan voor Cyprus. Het nieuwe plan legt een groter deel van de rekening bij de kapitaalverschaffers van banken, kleinere spaarders blijven buiten schot en de Cypriotische bankensector wordt fors verkleind. Maar intussen zijn de economische vooruitzichten voor Cyprus aanzienlijk verslechterd. Dat is een reden te meer om een impuls te geven aan de gesprekken over hereniging van het eiland.

Lees verder

GroenLinks, PvdA en D66 presenteren voorstellen nieuwe natuurwet

Onderdeel van de nota is het strenger bestraffen van natuurvandalisme en het afschaffen van de lijst met vrij bejaagbare diersoorten. De partijen willen daarnaast af van de harde kunstmatige scheiding tussen fragiele natuurgebieden en monotone landbouwgebieden en inzetten op een integrale aanpak van natuur, landbouw, water en recreatie.

Tweede Kamerlid Jesse Klaver:

Lees verder

Europese contracten vragen om solidariteit en democratische controle

De Europese Commissie stelde woensdag een Instrument voor Convergentie en Concurrentievermogen voor. Daarmee werkt zij het plan uit dat Herman van Rompuy als voorzitter van de raad van Europese regeringsleiders eerder lanceerde, waarin nationale regeringen en de Europese Commissie hervormingscontracten afsluiten. GroenLinks vindt dat deze voorstellen kunnen zorgen voor een steviger fundament voor de euro, maar onderstreept dat de contracten gepaard moeten gaan met solidariteit en democratische controle.

Lees verder

Maak crowdfunding toegankelijker voor consumenten

Consumenten moeten makkelijker gebruik kunnen maken van de mogelijkheden tot crowdfunding. Dit stelt GroenLinks vandaag bij het AO kredietverlening. De partij vraagt minister Kamp (Economische Zaken) haast te maken met het aanpassen van de regelgeving. De afhankelijkheid van consumenten van banken kan zo worden verkleind.

Lees verder