Nieuws van Jesse Klaver

Jesse Klaver genomineerd voor politiek talent van het jaar

GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver is door de parlementaire pers genomineerd als politiek talent van het jaar. De NOS maakte dit vandaag bekend. Klaver is een van de drie genomineerden voor de prijs. Hij maakt sinds juni 2010 deel uit van de GroenLinks-Tweede Kamerfractie en is woordvoerder Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financiën, Europese Zaken, Landbouw en Natuur. Voordat Klaver de Tweede Kamer inging was hij voorzitter van CNV Jongeren en het jongste lid ooit van de Sociaal Economische Raad.

Lees verder

MBO-stagiairs verdienen een vergoeding

GroenLinks wil dat MBO'ers die als deel van hun opleiding voor een bedrijf werken daar een redelijke vergoeding voor krijgen. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver zal morgen tijdens de behandeling van de begroting Onderwijs vragen of minister Bussemakers daarop wil toezien. Nu worden jongeren die als onderdeel van hun MBO-opleiding een tijd bij een bedrijf een stage lopen te vaak ingezet als werkkrachten zonder salaris.

Lees verder

GroenLinks tegen kabinetsplannen leenstelsel onderwijs

GroenLinks heeft grote bezwaren tegen de plannen van het kabinet om een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs in te voeren. Bij invoering van een leenstelsel moeten kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs worden gegarandeerd, vindt de partij. In de huidige plannen van het kabinet is dit onvoldoende het geval. Zonder steun van GroenLinks lijkt het sociaal leenstelsel niet op een meerderheid in de Eerste Kamer te kunnen rekenen.

Lees verder

PvdA en VVD moeten werk maken van opvang op school

PvdA en VVD moeten hun eigen werk afmaken en zorgen voor goede opvang op scholen. Dit stelt Tweede Kamerlid Jesse Klaver vandaag in het debat over de kinderopvang. In 2005 nam de Kamer de motie Van Aartsen/Bos aan, die opriep een einde te maken aan het gesleep met kinderen. Deze is echter nooit goed uitgevoerd. Klaver roept beide onderhandelende partijen op zich in het nieuwe regeerakkoord in te zetten voor echte brede scholen.

Lees verder

Leers moet wensen Kamermeerderheid inwilligen

GroenLinks wil dat minister Leers (Immigratie en Asiel) de wens van een Kamermeerderheid tegen aanscherping van de regels voor gezinsmigratie inwilligt. Twee weken geleden werd de motie Van Ojik aangenomen, die vroeg om opschorting zolang de formatieonderhandelingen duren. Volgens Leers kwam dit besluit te laat, omdat de regels al per 1 oktober zouden ingaan. De minister vindt dat het nu aan de Kamer is om aan te geven wat zij precies wil met gezinsmigratie.

Lees verder

Aanpassingen op begroting 2013

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen hebben CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks wijzigingsvoorstellen voor de begroting van PvdA en VVD gedaan, het zogenoemde deelakkoord. De wijzigingen in de begroting voor volgend jaar bedragen in totaal ongeveer 200 miljoen euro.

Lees verder