Nieuws van Joost Lagendijk

Lagendijk vraagt Europese Commissie naar visumbeleid Turken

In februari 2009 heeft het Europese Hof van Justitie in haar vonnis in de zaak Soysal geconcludeerd dat de EU geen visumplicht kan opleggen aan Turkse staatsburgers die naar de EU reizen om diensten te verlenen voor Turkse bedrijven. Europarlementariër Joost Lagendijk (voorzitter van de Turkije-delegatie van het Europees Parlement) vraagt de Commissie naar de consequenties van deze uitspraak voor het Europese visumbeleid.

"Dit is een belangrijk oordeel voor Turken en EU-burgers," zegt Lagendijk. "De praktische hindernissen voor het doen van zaken of het organiseren van universitaire uitwisselingen met Turkije zouden binnenkort verleden tijd moeten zijn."

Lees verder

Invasie van Den Haag moet uit Amerikaanse wet

De Verenigde Staten hebben zichzelf het recht toegeëigend om Amerikaanse gevangenen van het Internationaal Strafhof in Den Haag met militaire actie te bevrijden. Vanmiddag pleit Europarlementariër Joost Lagendijk (GroenLinks) ervoor om namens het Europees Parlement aan president Obama te vragen deze wet in te trekken.

"Guantanámo Bay, waterboarding, extraordinary rendition. Obama heeft een eind gemaakt aan een lange lijst van misstanden die onder George W. Bush het Amerikaanse buitenlands beleid kenmerkten," zegt Lagendijk. "Momenteel wordt een wet geëvalueerd die ook op deze lijst past. Deze The Hague Invasion Act mag dan minder gewelddadig zijn dan illegale strafkampen en marteling, maar het is een minstens zo grote aanval op het internationaal recht."

Update: Het voorstel van Joost Lagendijk is donderdag tijdens de stemming in het Europarlement niet door een meerderheid gesteund. Lees Lagendijks reactie op Twitter.

Lees verder

Lagendijk reageert op de toetreding van Balkanlanden tot de EU

De Volkskrant publiceert vandaag een artikel waarin GroenLinks-Europarlementariër Joost Lagendijk reageert op de stagnerende uitbreiding van de Europese Unie met landen uit de Balkan, zoals Kroatië en Bosnië-Herzegovina. Lagendijk is het ermee eens dat Europa zich bij de Balkan kritischer opstelt dan bij het toelaten van Roemenië en Bulgarije. "Maar het zou fout zijn te zeggen: zet er maar een hek omheen. Het gevaar van destabilisatie is veel te groot."

Het hele artikel is op de website van De Volkskrant te lezen.

Lees verder

Lagendijk verlangt terug naar Turkijes "Gouden Jaar"

Het Europees Parlement bediscussieerde gisteren de voortgang van kandidaat-lidstaat Turkije en keurde vandaag een rapport over dit onderwerp goed. Turkije-specialist Joost Lagendijk keek terug op vijf jaar toetredingsonderhandelingen: "Sinds het gouden jaar 2004 is te weinig gebeurd."

"Het merkwaardige, en eerlijk gezegd ook wel een beetje treurige, is dat sinds 2004 het tempo van de hervormingen te laag is. Daarbij komt dat eigenlijk de bereidheid in de Europese Unie om Turkije een eerlijke kans te geven ook is afgenomen en dat in Turkije de animo voor het lidmaatschap is teruggelopen," zei Lagendijk.

Lees verder

Pagina's