Nieuws van Joost Lagendijk

Europese speelgoedrichtlijn is mager kerstcadeau

Het Europees Parlement stemde op donderdag over strengere eisen waaraan speelgoed moet voldoen. Joost Lagendijk (GroenLinks) noemt het een stap vooruit dat bepaalde gevaarlijke stoffen en onderdelen in speelgoed verboden worden. Wel is hij teleurgesteld dat speelgoed nog steeds door fabrikanten zelf gekeurd mag worden.  Volgens Lagendijk moeten fabrikanten minder macht krijgen bij het opstellen van de veiligheidsstandaarden: "Speelgoed moet gekeurd worden door onafhankelijke instanties en niet door de speelgoedindustrie zelf. Een voorstel van de Groenen hiertoe heeft helaas geen meerderheid gekregen."

Lees verder

GroenLinks blij met afwijzing versoepeling werktijden

Het Europees Parlement stemde vandaag niet in met voorstellen voor de versoepeling van arbeidstijden in Europa. GroenLinks-Europarlementariër Joost Lagendijk is ontzettend blij.

Het Parlement wees de mogelijkheid af voor lidstaten om af te wijken van een gemiddelde werkweek van 48 uur met een grote meerderheid. Ook wil het Europarlement de oproeptijden van werknemers niet als vrije tijd meerekenen.

Lees verder

Versoepeling arbeidstijd zet gezondheid en veiligheid op het spel

Het Europees Parlement stemt morgen over nieuwe voorstellen voor de versoepeling van arbeidstijden. GroenLinks-Europarlementariër Joost Lagendijk hoopt dat het parlement het oor niet laat hangen naar de lidstaten die de gezondheid en veiligheid van werknemers in Europa op het spel willen zetten.

De versoepeling schrijft een gemiddelde werkweek voor van 48 uur, berekend over 12 maanden. Langer werken gedurende bepaalde tijd wordt nadrukkelijk toegestaan. Lidstaten die dat willen, kunnen ook nog van dit gemiddelde structureel afwijken door middel van hun eigen wetgeving. Volgens Lagendijk is de kans groot dat lidstaten, waaronder Nederland, hun sociale wetgeving voor werknemers uitkleden als ze zien dat andere Europese landen dat ook doen.

Lees verder

Europese missie in Kosovo ondersteunt Albanezen én Serviërs

De Europese politiemissie EULEX startte afgelopen dinsdag in heel Kosovo, zowel in de gebieden met een Servische als in die met een Albanese meerderheid. Daarmee is de angst voor een definitieve opdeling van Kosovo voorlopig bezworen, aldus Joost Lagendijk. De Europese Unie heeft EULEX naar Kosovo gezonden om politie, justitie en douane van de jonge staat te ondersteunen. De missie zou volgens het oorspronkelijke plan gelijk na de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo (17 februari 2008) beginnen, maar het verzet van Servië heeft voor een flinke vertraging gezorgd.

Lees verder

Eindelijk bindende regels voor Europese wapenexport

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU hebben afgelopen maandag besloten de gedragscode voor wapenexport bindend te verklaren. De gedragscode verbiedt het leveren van wapens aan conflictgebieden en dictaturen, ook via derde landen. Bovendien zijn wapenleveranties niet toegestaan als een te groot deel van het overheidsbudget aan wapens wordt besteed, zoals in sommige ontwikkelingslanden gebeurt. GroenLinks heeft hier al jaren op aangedrongen. De gedragscode is al tien jaar één van de meest verregaande ter wereld, maar was tot nu toe vrijblijvend.

Lees verder