Nieuws van Judith Sargentini

Nederland slecht bedeeld door gestrande ambities Balkenende

Barroso's lijst met kandidaten voor de Europese Commissie roept vele reacties op. GroenLinks is in eerste instantie teleurgesteld over de positie van Nederland en zet vraagtekens bij de Commissaris voor Energie. Kroes is voorgedragen als Commissaris digitale agenda en vijfde vicevoorzitter.

Barroso heeft zijn de namen van zijn nieuwe team bekend gemaakt met hun veldposities erbij. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is teleurgesteld over de Nederlandse positie: "Kroes lijkt niet meer in de spits opgesteld en haar aanvoerdersband blijkt ze pas om te mogen doen bij vijf geblesseerden."

Lees verder

Europees Parlement neemt het op voor privacy en vluchtelingen

Het Europees Parlement is kritisch over de justitieplannen van de Europese Commissie en de Raad van Ministers, zo bleek vandaag. Privacy- en vluchtelingenbescherming mogen niet worden ondermijnd door het zogenaamde Stockholmprogramma, waarin de langetermijnplanning van de EU op het gebied van justitie wordt beschreven.

"De Europese Raad van regeringsleiders, die het Stockholmprogramma in december vaststelt, kan de kritiek van het Europarlement maar beter ter harte nemen," waarschuwt Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. "Dankzij het Verdrag van Lissabon beslist het parlement mee over de wetgeving die uit het Stockholmprogramma voortvloeit. We kunnen dan de voet dwars zetten wanneer de privacy te grabbel wordt gegooid."

Lees verder

GroenLinks juicht voordracht Neelie Kroes toe

De oproep van de Europarlementariërs vorige week om meer vrouwen in de Europese Commissie te benoemen lijkt in ieder geval voorzitter Barroso bereikt te hebben: hij zou graag Neelie Kroes aan zijn zijde hebben als vicevoorzitter. Althans, dat is wat de NOS weet te melden. In ieder geval draagt de Nederlandse regering vandaag Neelie Kroes voor als eurocommissaris. GroenLinks juicht de voordracht toe.

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is zeer te spreken over deze voordracht: "Het is een unicum dat een eurocommissaris wordt voorgedragen die geen lid is van één van de regeringspartijen. Wij hebben eerder al gezegd dat goed functionerende commissarissen een tweede termijn zouden moeten krijgen. Kroes heeft in binnen- en buitenland veel draagvlak en wij gunnen haar die tweede termijn van harte."

Lees verder

Europees Parlement zet eerste stap in bescherming internetgebruikers

In een stemming is het Europees Parlement akkoord gegaan met het telecompakket. Het telecompakket bestaat uit nieuwe regels voor infrastructuur, markttoezicht en consumentenrechten bij het telefoon- en internetverkeer in de Europese Unie. GroenLinks is tevreden over het compromis dat uiteindelijk bereikt is tussen het Europarlement en de Europese ministers over de regels wanneer een gebruiker bij misbruik mag worden afgesloten van het internet.

Lees verder

Europese regeringsleiders kiezen voor middelmaat

Eerst Barroso, nu Van Rompuy. Op inspirerend leiderschap ligt kennelijk een taboe in Europa. GroenLinks betreurt het dat de Europese regeringsleiders wederom hebben gekozen voor de middelmaat. De Belgische premier Herman van Rompuy is vanavond door zijn collega’s benoemd tot vaste voorzitter van de Europese Raad.

"Een premier die Vlamingen en Walen bijeen weet te houden is vast een kundig compromissensluiter", zegt Judith Sargentini, aanvoerder van GroenLinks in het Europees Parlement. "Ik betwijfel echter of hij ook het gezag en het lef heeft om de leiders van de grote landen tot de orde te roepen wanneer dat nodig is."

Lees verder

Voedseltop stelt teleur

GroenLinks is ontevreden over de verklaring die vandaag op de internationale Voedseltop in Rome is aangenomen. Vage beloftes volstaan niet om de honger in de wereld terug te dringen. Vleesconsumptie en biobrandstoffen blijven ten onrechte buiten schot.

"Een miljard mensen op de wereld lijdt honger. Boeren in ontwikkelingslanden hebben meer steun nodig om hun productie op een duurzame wijze te verhogen en toegang te krijgen tot de markt", stelt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. "Helaas blijft het ook na vandaag onzeker of rijke landen hier meer geld voor zullen vrijmaken."

Lees verder