Nieuws van Marije Cornelissen

Europarlement komt op voor vrij verkeer van werknemers

Het bashen van Midden en Oost-Europese werknemers moet stoppen. Dat vindt een overgrote meerderheid van het Europees Parlement. Het veroordeelde in een resolutie de uitlatingen van de Britse premier David Cameron en andere politici in Duitsland en Nederland om het vrij verkeer van werknemers in te perken. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen sprak namens de Groenen in het Europees Parlement en steunde de resolutie tegen het feitenvrije en populistische debat over EU-arbeidsmigratie. GroenLinks signaleert dat de problemen eerder bij de regels over het vrij verkeer van diensten liggen.

Lees verder

Europarlement wil sociale zekerheid voor flexwerkers en ZZP'ers verbeteren

Renovatie van een monument

Het Europees Parlement wil de kloof tussen vast en flexibel werk verkleinen door de toegang tot sociale zekerheid voor alle werknemers en zelfstandigen te verbeteren. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen kreeg onder meer steun voor het voorstel om het recht op scholing uit te breiden voor werknemers met flexibele contracten en zelfstandige ondernemers.

Lees verder

Europa helpt bij re-integratie na massaontslag

Het Europees Parlement stemde woensdag in met het verlengen van de Europese steun bij massaontslag uit het zogenaamde globaliseringsfonds. Uit het fonds krijgen werknemers financiële steun voor hun re-integratie wanneer er in een bedrijf of sector massaontslagen vallen. Vanaf 2014 kunnen ook zelfstandigen en mensen met een tijdelijk contract aanspraak maken op steun uit het fonds. Europarlementariër Marije Cornelissen zat namens het Europarlement aan tafel bij de onderhandelingen met de ministers van Sociale Zaken van de EU-landen.

Lees verder

Europarlement moderniseert visie op sociale zekerheid

Op voorstel van GroenLinks nam de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Europees Parlement donderdag een een moderne visie op sociale zekerheid aan. Europarlementariër Marije Cornelissen kreeg onder meer steun voor het voorstel om de rechten op scholing uit te breiden voor werknemers met flexibele contracten en zelfstandige ondernemers.

Lees verder

Start toetredingsonderhandelingen met Servië in zicht

Servië heeft belangrijke stappen gezet in het toetredingsproces tot de Europese Unie door constructief aan de uitvoering van het akkoord met Kosovo te werken en recent door het gevaar van gewelddadige hooligangroepen te onderkennen. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen heeft steeds aangedrongen op de aanpak van deze gewelddadige groepen die de rechtsstaat ondermijnen. Ze bedreigen niet alleen etnische minderheden en homo's in Servië zelf, maar zijn ook verantwoordelijk voor intimidatie en geweld in Noord-Kosovo.

Lees verder

Sociaal Europa: alleen meten of actie ondernemen?

“De Europese Commissie en bijna alle Europese politieke partijen hebben de mond vol van een sociaal Europa, maar dat wordt alleen werkelijkheid als werk en armoedebestrijding écht prioriteit krijgen”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen. “Dat betekent dus ook dat begrotingstsaar Olli Rehn afwijkt van de drie procent begrotingsnorm als de sociale situatie daar om vraagt.”

Lees verder