Nieuws van Marije Cornelissen

Vrouwen aan de top: Europees Parlement eist transparante selectieprocedures

Het Europees Parlement geeft steun aan een wet voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. GroenLinks, een van de initiatiefnemers, is tevreden met de brede steun van christendemocraten, liberalen en sociaaldemocraten om eindelijk verandering te brengen in de jaren vijftig-mentaliteit in de top van grote Europese bedrijven. Voorlopig blokkeert Nederland het voorstel nog in de Raad van Ministers. “Ik hoop dat minister Jet Bussemaker snel van kamp wisselt en Nederland van conservatieve verdediger van de status quo tot progressieve voorvechter van emancipatie maakt”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen.

Lees verder

Vrouwen aan de top in heel Europa

Het Europees Parlement debatteert en stemt deze week over wetgeving om meer vrouwen in raden toezicht van beursgenoteerde bedrijven te krijgen. Weliswaar lag er al een mandaat na stemming in de verantwoordelijke commissies, maar door het Europarlement nu als geheel te laten stemmen hoopt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen op een nog sterker signaal naar de EU-landen om nu echt werk te maken van vrouwen aan de top.

Lees verder

Europarlement verbetert Europese steun bij massa-ontslag

Bij massa-ontslag in een bedrijf of sector kunnen werknemers vanaf 2014 financiële steun voor re-integratie krijgen uit het Europees Globaliseringsfonds. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen onderhandelde namens het Europarlement met de Europese ministers van Sociale Zaken over deze verbetering van het Globaliseringsfonds. De commissie Sociale Zaken van het Europarlement keurde woensdag het bereikte akkoord goed.

Lees verder

Onderzoek: Buitenlanders maken niet disproportioneel gebruik van sociale voorzieningen

Uit onderzoek blijkt dat Europeanen die over de grens wonen geen disproportioneel gebruik maken van sociale voorzieningen. EU-burgers maken juist minder gebruik van sociale zekerheid in het gastland dan de nationale bevolking. Nederland stuurde eerder dit jaar samen met Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk een brandbrief aan de Europese Commissie over vermeend grootschalig misbruik van sociale voorzieningen als gevolg van het vrij verkeer van personen. In reactie op deze brief liet eurocommissaris Laszlo Andor (Sociale Zaken) de zaak uitgebreid onderzoeken. Het Europees Parlement besprak woensdag de uitkomst van dat rapport.

Lees verder

Start toetredingsonderhandelingen met Servië niet vanzelfsprekend

De Europese Unie moet voorwaarden te verbinden aan de start van toetredingsonderhandelingen met Servië, vindt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen. Belgrado moet verder werken aan de normalisatie van de betrekkingen met Kosovo en een actieplan opstellen tegen de gewelddadige hooligangroepen die de rechtsstaat ondermijnen. De voorstellen van Cornelissen vormen een aanscherping van de uitbreidingsstrategie die de Europese Commissie woensdag presenteerde.

Lees verder

Europarlement steunt actie voor meer vrouwen in de top bedrijfsleven

Bedrijven met minder dan veertig procent vrouwen in hun Raad van Toezicht moeten hun selectieprocedures transparanter maken en als ze aanpassingen weigeren, krijgen ze sancties. De commissies Vrouwenrechten en Juridische zaken stemden maandag in met het voorstel van eurocommissaris Viviane Reding voor bindende wetgeving met als doel om in 2020 meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te hebben. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen pleit al langer voor wetgevende actie tegen het bedroevende lage aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Ze is tevreden met de uitkomst, maar waarschuwt nog voor dwarsliggende ministers.

Lees verder