Nieuws van Marije Cornelissen

Nieuwe arbeidstijden voor piloten onverantwoord

Een meerderheid van het Europees Parlement ging woensdag akkoord met nieuwe Europese regels voor maximale arbeidstijden van piloten. GroenLinks vindt de nieuwe regels volstrekt onverantwoord en stemde tegen. “Een vermoeide piloot is een gevaarlijke piloot”, reageert Europarlementariër Marije Cornelissen. “Deze regels voor arbeidstijden zijn onverantwoord, zowel voor de veiligheid van passagiers als voor de arbeidsomstandigheden van piloten.”

Lees verder

Europese Commissie mist kans voor socialere euro

De Europese Commissie heeft een kans gemist om een echte sociale poot onder de economische en monetaire unie te zetten. In haar visie op de sociale dimensie van de euro blijven werkgelegenheid en armoedebestrijding ondergeschikt aan begrotingsdiscipline, vreest GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen.

Lees verder

GroenLinks wil versterking 'Europees poldermodel'

Werknemersbelangen in Europa moeten een sterkere stem krijgen. Dat vindt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen. Het Europarlement koos donderdag voor een bescheiden eerste stap in de richting van betere grensoverschrijdende onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. GroenLinks wil snel een breder debat over een sterkere rol van de sociale dialoog in Europese besluitvorming.

Lees verder

Europese aanpak jeugdwerkloosheid moet meer zijn dan doekje voor het bloeden

GroenLinks maakt zich zorgen over de Europese aanpak van jeugdwerkloosheid. Het Europees Parlement ging woensdag akkoord met een weinig kritische resolutie over die aanpak. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen pleit echter voor een flinke verandering van het Europees economisch beleid: “Europese politici moeten eerst inzien dat hun crisispolitiek van de afgelopen jaren gefaald heeft.”

Lees verder

Waarom VVD'ers brallen over luie werklozen

OPINIE - Je bent je baan verloren doordat je werkgever een Roemeense Zzp'er heeft ingehuurd die de helft kost van wat jij kostte. Dat wil de VVD graag, dat Roemenen en Bulgaren hier als Zzp'ers aan de slag kunnen tegen een hongerloon. Toenmalig Minister Kamp van Sociale Zaken sloot in 2011 willens en wetens de weg af voor Roemeense en Bulgaarse werknemers die normaal betaald worden, zodat ze alleen als Zzp'er, uitzendkracht of een andere 'constructie' aan de slag kunnen in Nederland. Zo kan de VVD klagen over al die Oost-Europeanen, en tegelijkertijd de loonkosten voor werkgevers laag houden. Ondertussen doet de VVD er niets aan dat werkgevers Oost-Europeanen legaal mogen uitbuiten, maar pleiten ze juist voor een nog 'vrijere markt' voor uitzendkrachten en Zzp’er in Europa.

Lees verder

Asscher kan zelf meteen aan de slag met uitbannen problemen vrij verkeer

OPINIE - Minister Asscher schiet tekort in zijn analyse van de problemen rond Europeanen die in Nederland komen werken en houdt zichzelf buiten schot. In De Volkskrant van zaterdag 17 augustus schreven Asscher en Goodhart dat er meer moet gebeuren om problemen rond vrij verkeer van werknemers in de Europese Unie aan te pakken. Dat ben ik met hem eens. Hij legt de bal echter volledig bij de Europese politiek en laat de actie die hij zelf kan ondernemen om de problemen aan te pakken onbesproken. Er zijn vier zaken waar Asscher meteen mee aan de slag kan.

Lees verder