Nieuws van Marije Cornelissen

GroenLinks wil geen oneerlijke visumplicht voor Bosnië

GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen wil dat de Europese visumplicht ook voor burgers uit Bosnië-Herzegovina wordt afgeschaft en niet alleen voor Macedonië, Montenegro en Servië zoals de Europese Commissie vandaag heeft voorgesteld in het Europees Parlement. Volgens GroenLinks is er geen goede reden om onderscheid te maken tussen deze landen.

Cornelissen: "Natuurlijk moet Bosnië aan voorwaarden voldoen voordat bewoners visumvrij mogen reizen. Maar we moeten nu niet de verschillen tussen de Balkanlanden groter maken dan ze zijn. Zeker niet gezien het belang om inwoners van deze landen zo snel mogelijk in contact te laten komen met mensen in de rest van Europa. Studenten kunnen hierdoor makkelijker in de EU studeren en handelscontacten kunnen makkelijker gelegd worden. Deze contacten zijn juist noodzakelijk om de ontwikkelingen in niet alleen Servië, Macedonië en Montenegro, maar juist ook in Bosnië te versnellen."

Lees verder

Europarlement maakt geld vrij voor EU-vrouwengezant

De Europese Unie moet in 2010 geld vrijmaken om een speciale Vrouwengezant aan te stellen. Dat is vandaag op initiatief van de Europese Groenen besloten in de commissie Vrouwenrechten van het Europees Parlement. Europarlementariër Marije Cornelissen zit namens GroenLinks in deze commissie en is blij met deze uitspraak.

Volgens Cornelissen is een gezant voor Vrouwenrechten hard nodig in de strijd tegen honger en armoede in de wereld. Zo moeten vrouwen buiten de EU betere toegang krijgen tot onderwijs, arbeid en eigendom. Dat is niet alleen een persoonlijk recht, maar legt tevens de basis voor economische ontwikkeling in een land.

In maart 2008 zorgde toenmalig GroenLinks-Europarlementariër Kathalijne Buitenweg voor een meerderheid voor haar initiatief om een EU-Vrouwengezant aan te trekken. (nieuwsbericht) Sindsdien hebben de Europese Commissie en de lidstaten geen verdere actie ondernomen. Marije Cornelissen neemt het stokje nu van Buitenweg over om ervoor te zorgen dat de gezant er écht gaat komen.

Lees verder

EU schept tweederangsburgers in Bosnië en Kosovo door oneerlijke visumplicht

GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen reageert zeer positief op het voorstel van de Europese Commissie om de visumplicht voor burgers uit Macedonië, Montenegro en Servië af te schaffen. Maar ook waarschuwt ze voor verscherpte verhoudingen tussen verschillende etnische groepen in de Balkan als gevolg van dit voorstel omdat de visumplicht wel geldig blijft voor Kosovo en Bosnië-Herzegovina.

"De Serviërs in Kosovo en Bosnië hebben vrijwel allemaal een Servisch paspoort, zodat ze wel onder de nieuwe regeling vallen. Andere groepen, zoals Albanezen in Kosovo en Bosnische moslims, hebben vaak geen tweede nationaliteit en zijn nu slechter af. Het kan niet zo zijn dat de EU deze mensen als tweederangsburgers degradeert," aldus Cornelissen.

Lees verder

Pagina's