Nieuws van Naïma Azough

Dankzij motie GroenLinks geen bevriezing lerarensalarissen

De Tweede Kamer heeft vanavond voor een motie van GroenLinks gestemd die regelt dat de lerarensalarissen de lonen van de markt blijven volgen. Staatssecretaris Ank Bijleveld (CDA) stelde vorige week in de Volkskrant dat het bevriezen van de lerarensalarissen onontkoombaar lijkt. Volgens GroenLinks Kamerlid Naima Azough is dat belachelijk en zou in één klap al het werk dat de afgelopen periode is verzet om het vak van leraar aantrekkelijker te maken, teniet gedaan worden.

Lees verder

GroenLinks wil maatregelen tegen privacyschendingen van uitkeringsgerechtigden

Vandaag maakte het College Bescherming Persoonsgegevens bekend dat gemeenten het niet altijd even nauw nemen met het naleven van de privacyregels bij fraudeonderzoeken naar uitkeringsgerechtigden. Zo worden mensen in het geniep gevolgd en gefilmd door rechercheurs van de gemeentelijke sociale dienst. Het College constateert dat in enkele gevallen zelfs strafbare feiten worden gepleegd. Dat is onaanvaardbaar.

Lees verder

Bijlmerbajes moet veiliger door extra personeel

De spanningen in de Amsterdamse Bijlmerbajes lopen op. Door geldgebrek en de omvang van het gevangeniscomplex bestaat er een nijpend personeelstekort. GroenLinks wil dat staatssecretaris Albayrak van Justitie snel ingrijpt en extra bewaarders aanstelt. Kamerlid Naïma Azough stelt vandaag vragen over de verouderde gevangenis.

Lees verder

GroenLinks laakt aanpak webpiraterij

GroenLinks zal tijdens de behandeling van de Justitiebegroting felle kritiek uiten over het voorgenomen downloadverbod. Het is onbegrijpelijk dat minister Hisch Ballin de vrije toegang tot internet aan banden wil leggen en internetters gecriminaliseerd worden.

Lees verder

Azough: Nederlanders niet het land uitzetten

Het kabinet dreigt een aantal Nederlanders het land uit te zetten. Het gaat om mensen met een Nederlandse moeder en een niet-nederlandse vader. Lange tijd kregen mensen met alleen een Nederlandse moeder niet de Nederlandse nationaliteit toegekend. Die groep dreigt nu uitgezet te worden omdat hun verblijfsrecht afloopt.

Lees verder

Pagina's