Nieuws van Ruard Ganzevoort

Citoscores horen niet bij te dragen aan een eerlijke vergelijking

Perverse prikkels corrumperen het systeem. Als scholen worden afgerekend op hun gemiddelde citoscore, dan krijgen we het fameuze “teaching to the test”. Als je als school een hoger CITO gemiddelde haalt, dan word je aantrekkelijker voor ouders die een school voor hun kind zoeken. Doordat je aantrekkelijk bent, zit je eerder vol en hebben ouders die hun kind jong inschrijven meer kansen. Deze ouders hebben veel informatie. Dit soort mechanismen worden versterkt door wat wij in onze vragen de rankingsziekte hebben genoemd. En het gevolg ervan is een anti-emancipatoire versterking van de segregatie. Kinderen uit kansengezinnen krijgen voorrang, gezinnen uit achterstandsgezinnen hebben nog meer het nakijken.

Onnodig om kwaliteit en bereikbaarheid van zorg in de wet vast te leggen

De Eerste Kamer is er niet om het goede te creëren maar om het kwade te blokkeren. En bij het kwade hoort onder andere een wet die wel mooi bedacht is en goede intenties heeft, maar niets oplost, niets verbetert en niet nodig is: het doel van deze wet ervoor te zorgen dat de overheid haar verantwoordelijkheid kan nemen wanneer de kwaliteit of de bereikbaarheid van zorg in gevaar komt als gevolg van een faillissement van een zorgaanbieder of als gevolg van schaalvergroting is sympathiek. Maar de wet op zich lijkt GroenLinks onnodig.

Lees verder

Kunst is de ziel van de samenleving; investeren gewenst!

In het cultuurdebat heeft Ruard Ganzevoort benadrukt dat cultuur de ziel is van de samenleving en kunst de spiegel van die ziel. Daarom is het belangrijk dat de overheid investeert in de breedte van cultuurbeleid. De doorwerkende bezuiniging door de rijksoverheid, provincies en gemeentes is daarbij een strucureel probleem.

Lees verder

Ieder voordeel heeft z'n nadeel...

Het voorstel Kwaliteit in verscheidenheid bevat een heel aantal goede voorstellen voor het hoger onderwijs: betere studievoorlichting, meer variatie in opleidingen, betaalbaarder schakelprogramma’s enzovoorts. Maar het remt ook de toegankelijkheid door onder meer strengere eisen en hogere collegegelden voor excellente opleidingen, aldus senator Ganzevoort. Daarom kon GroenLinks het voorstel uiteindelijk niet steunen.

Lees verder

Inkorting opleidingen garandeert geen kwaliteitsverhoging van het beroepsonderwijs

Ruard Ganzevoort uitte grote kritiek op het wetsvoorstel waarmee het kabinet het beroepsonderwijs denkt te versterken. Ruard betwijfelt of de onderwijskwaliteit toeneemt door de inkorting van MBO-opleidingen. 80 procent van de kenniscentra wordt wegbezuinigd en daardoor valt een belangrijke schakel tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt weg. GroenLinks wil dat de effecten van deze maatregel goed in de gaten gehouden worden en heeft daarover een motie ingediend, die op 25 juni is aangenomen.

Lees verder