Nieuws van Ruard Ganzevoort

Wijziging van de Drank- en Horecawet

Op 22 mei werd in de Eerste Kamer gedebatteerd over de Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten. Ruard Ganzevoort drong er bij de regering op aan vooral ook aandacht te besteden aan preventie. Het voorkomen van gezondheidsschade van alcoholgebruik is volgens GroenLinks mede een verantwoordelijkheid van de overheid.

Lees verder

Wanneer mag een mens sterven?

Afgelopen week vond het plenaire debat plaats over het burgerinitiatief Voltooid Leven. De indieners vragen om het wettelijk mogelijk te maken dat mensen stervenshulp krijgen als ze hun leven voltooid achten. Het is een ingewikkelde kwestie, die uiteindelijk draait om de vraag wanneer een mens mag sterven en wie dat mag bepalen.
Lees het opiniestuk van Tweede Kamerlid Linda Voortman en senator Ruard Ganzevoort.

Lees verder

Zijlstra laat deeltijdstudenten sudderen

Toen vorig jaar zomer het besluit over de langstudeerboete werd genomen, heeft de Eerste Kamer uitgebreid gediscussieerd over de positie van de deeltijdstudenten. Die krijgen namelijk precies evenveel tijd om hun studie af te maken terwijl ze – het woord zegt het al – slechts een deel van de tijd studeren. Een kamerbrede motie vroeg de regering daarom in overleg met het veld disproportionele gevolgen voor deeltijdstudenten te voorkomen.
Lees het opiniestuk van Ruard Ganzevoort, zoals verschenen op Joop.nl.

Lees verder

Wijziging Wet op het Onderwijstoezicht

GroenLinks steunt de gedachte dat de kwaliteit van het onderwijs in eerste instantie door de scholen en professionals moet worden gewaarborgd. De Inspectie moet hen daarbij ondersteunen. Het is wel jammer dat kwaliteit gereduceerd wordt tot leerresultaten. Dat geeft een verkeerd signaal aan het veld, zei senator Ruard Ganzevoort in het het debat over de Wet op het onderwijstoezicht.

Lees verder

Homotherapie?

De discussie over ‘homotherapie’ bij Different vraagt om een beetje nuance, schrijft Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort in een opiniestuk in Trouw. Is het eigenlijk wel zo erg om therapie aan te bieden voor christenhomo’s die moeite hebben met hun seksuele geaardheid? Er bestaan – ook binnen kerken – heel verschillende meningen over homoseksualiteit, van totale acceptatie tot totale afwijzing. Die visies zijn ook in beweging. Zelfs waar men homoseksualiteit als zonde ziet, heeft men meer dan vroeger oog voor de homoseksuele mens.

Lees verder

Eerste Kamer neemt initiatiefwet veteranen aan

De Eerste Kamer heeft unaniem met de initiatiefwet veteranen ingestemd. Deze wet verbetert de positie van veteranen en geeft ze onder meer betere toegang tot goede zorg bij lichamelijke en psychische klachten. "Het initiatiefvoorstel Veteranenwet verdient brede steun. We zijn immers erkenning en zorg verschuldigd aan militairen die wij uitzenden en zo in gevaarlijke omstandigheden brengen,” zei Ruard Ganzevoort. Lees zijn bijdrage.

Lees verder