Nieuws van Tof Thissen

Inbreng debat melkveewet

Het Europese melkquotum wordt binnenkort afgeschaft. Om te voorkomen dat de omvang van de melkveestapel op hol slaat stelt staatssecretaris Dijksma nadere regels. Groei van de melkveehouderij blijft echter de kabinetsinzet. GroenLinks maakt zich bij monde van senator Tof Thissen grote zorgen over de milieueffecten van de melkveehouderij. Melkkoeien zijn verantwoordelijk voor een enorme fosfaatuitstoot. GroenLinks bepleit grondgebondenheid voor de melkveesector. Daarnaast moet dit wetsvoorstel aangegrepen worden om weidegang wettelijk te regelen. Koeien horen immers niet in megastallen, maar in grazige weiden. Lees hier de spreektekst van Tof Thissen.
De motie-Thissen inzake het verplicht stellen van de weidegang, is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

 

Lees verder

Inbreng debat pensioenen (aanpassing financieel toetsingskader)

Tof Thissen

De enorme snelheid waarmee het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenen door de Eerste Kamer gejast wordt stoort senator Tof Thissen. Het publieke en politieke debat over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel is nog in volle gang en niemand weet hoe het pensioenstelsel er uiteindelijk uit zal komen te zien. Desalniettemin sorteert het kabinet er in volle vaart op voor. GroenLinks vindt tevens dat het huidige pensioenstelsel verouderd is. Maar het voorgestelde financieel toetsingskader schiet evenzeer te kort; jongeren betalen uiteindelijk nog steeds voor ouderen en flexwerkers en zzp-ers hebben nog steeds geen pensioenzekerheden. Tof Thissen wil dat het kabinet werk gaat maken van een visie op de toekomst van sociale zekerheden en daarvoor maatschappelijke consensus zoekt. Het voorstel is op 16 december na hoofdelijke stemming aangenomen.
Lees hier de spreektekst van Tof in het debat over het nieuwe financieel toetsingskader (FTK).

Lees verder

'Wie zaait, die oogst' - Algemene Politieke Beschouwingen Eerste Kamer

Tof Thissen

In zijn laatste Algemene Politieke Beschouwingen kaart Tof Thissen het wantrouwen aan dat de Rijksoverheid met haar beleid uitstraalt naar lokale overheden, maatschappelijke partners en burgers. Thissen wil niet dat de overheid van alles en nog wat over ons opslaat en ons voortdurend bespiedt. Hij pleit voor een samenleving waarin vertrouwen en waardering centraal staan.

Lees verder

Pagina's