Nieuws van Tofik Dibi

Veroordeling Pussy Riot nieuw dieptepunt voor vrijheid in Rusland

GroenLinks vindt de veroordeling van de leden van Pussy Riot een nieuw dieptepunt voor de vrijheid van meningsuiting in Rusland. Vandaag legde de rechtbank in Rusland de drie bandleden een vonnis op. Op het moment van schrijven is de strafmaat nog onbekend. GroenLinks heeft minister Rosenthal al tijdens het proces opgeroepen de Russische ambassadeur in Nederland te ontbieden. De partij voegt hier nu aan toe dat het bezoek van de Nederlandse mensenrechtenambassadeur aan Rusland in de tweede helft van dit jaar en het Nederland-Ruslandjaar 2013 gebruikt moeten worden om een krachtig signaal af te geven tegen de inperkingen.

Lees verder

Los stijgende jeugdwerkloosheid op

GroenLinks wil onmiddellijk actie op de jeugdwerkloosheid. Vandaag stelt de partij samen met FNV Jong voor een Europese Top te organiseren over jeugdwerkloosheid. Cijfers van het CBD laten opnieuw een forse stijging zien van de werkloosheid. In mei dit jaar steeg de werkloosheid al naar 6,2% nu zitten we op 6,5%. Ruim 500.000 Nederlanders zitten thuis zonder werk. Meer dan 12% hiervan is jeugd. GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan minister Henk Kamp van Sociale Zaken en minister-president Mark Rutte.

Lees verder

GroenLinks en FNV Jong roepen Rutte op in Europa te pleiten voor aanpak jeugdwerkloosheid

GroenLinks en FNV Jong roepen vandaag minister president Rutte op in Europa te pleiten voor een gezamenlijke aanpak van de jeugdwerkloosheid. In een ingezonden brief in de Volkskrant bepleiten zij het organiseren van een Eurotop over de oplopende cijfers, om op Europees niveau afspraken te kunnen maken over een effectieve aanpak van de jeugdwerkloosheid. Het groeiend aantal jeugdwerklozen neemt steeds ernstiger proporties aan. Volgens GroenLinks en FNV Jong moet nu op Europees niveau actie worden ondernomen.

Lees verder

GroenLinks wil effectievere aanpak kindersekstoerisme

GroenLinks-Tweede Kamerlid Tofik Dibi stelt vervolgvragen over de Nederlandse aanpak van kindersekstoerisme. "Eind juni vroeg ik om opheldering nadat bekend is geworden dat een mogelijke kindersekstoerist zowel in Ghana als in Nederland onbestraft blijft. Naar nu blijkt worden gevallen van kindersekstoerisme niet afzonderlijk strafbaar gesteld of geregistreerd. Dat gaat ten koste van de effectiviteit van de bestrijding van kindersekstoerisme", zo stelt Tofik Dibi.

Lees verder

Versnel de evaluatie van de wietpas

GroenLinks wil dat de evaluatie naar de invoering van de wietpas versneld wordt uitgevoerd. Bovendien moet minister Ivo Opstelten (Justitie) bekendmaken hoeveel meldingen van drugsoverlast er de afgelopen maanden zijn geregistreerd. Volgens de Volkskrant is het kopen van wiet op straat tegenwoordig kinderlijk eenvoudig. GroenLinks vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling. Het ontbreekt op straat aan kwaliteitscontrole en men kan bij straatdealers eenvoudiger aan andere drugs komen. Daarnaast is voor buurtbewoners de overlast de afgelopen maanden gestegen.

Lees verder

Nog steeds geen oplossing voor minderjarige asielkinderen

De Tweede Kamer heeft de kans laten schieten om minderjarige asielkinderen een tweede kans te geven. Een krappe Kamermeerderheid stemde tegen een motie van GroenLinks-Tweede Kamerlid Tofik Dibi om gewortelde asielkinderen die langer dan 8 jaar in Nederland wonen en Hollandser dan kaas zijn geworden definitief welkom te heten.

Lees verder

Pagina's