Nieuws gefilterd op vluchtelingen

GroenLinksers doneren 8.000 euro aan vluchtelingen

Tweede-Kamerlid Corinne Ellemeet overhandigt cheque aan de vluchtelingengroep We are Here

Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet heeft vandaag 8.000 euro overhandigd aan de vluchtelingengroep We are Here. Het geld is in december bij elkaar gebracht door leden van GroenLinks. De helft is bestemd voor levensonderhoud voor de 120 mensen die momenteel in de Vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost wonen. De andere helft gaat naar opleidingen voor deze groep.

Lees verder

GroenLinks wil opheldering over uitzetten vader gezin Amiri

GroenLinks wil dat staatssecretaris Teeven opheldering geeft over de uitzetting van Feda Amiri (54) op 5 januari naar Afghanistan. Amiri werd uitgezet na 18 jaar legaal verblijf in Nederland. Corinne Ellemeet noemt het “hartverscheurend” dat Amiri hierdoor gescheiden wordt van zijn vrouw en kinderen en heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Teeven waarin ze om opheldering vraagt over de gang van zaken.

Lees verder

Eerste Kamer vraagt opheldering over strategie Teeven bed, bad, brood

De Commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer heeft staatssecretaris Teeven schriftelijk vragen gesteld over zijn bewering dat Nederland niet gehouden is om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen zolang het Comité van Ministers van de Raad van Europa daar geen resolutie over heeft aangenomen. De senatoren wijzen Teeven op een eerdere resolutie van het Comité van Ministers die Nederland verplicht ervoor te zorgen dat iedereen beschikking heeft over bed, bad en brood.

Lees verder

Een jaar na Lampedusa: EU-landen hardleers in vluchtelingenbeleid

Meer dan een jaar geleden zonk op achthonderd meter uit de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa een boot met 350 vluchtelingen aan boord. Allemaal mannen, vrouwen en kinderen die al hun hebben en houden achterlieten om veilig onderdak te zoeken in Europa. Helaas moet Europarlementariër Judith Sargentini constateren dat er weinig structureels is gebeurd om de veiligheid van bootvluchtelingen op de Middellandse Zee te verbeteren. Daarom wil Sargentini een commissie instellen om het Europees asiel- en migratiebeleid stevig op de schop te nemen.

Lees verder

Mensenrechtenhof toont aan dat Europees asielbeleid niet functioneert

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaalde dinsdag dat een familie van vluchtelingen niet door Zwitserland mag worden teruggestuurd naar Italië. Volgens het Hof kan Italië onvoldoende het welzijn van dit gezin garanderen. Nadat het Hof al eerder het terugsturen van vluchtelingen naar Griekenland in sommige gevallen onmenselijk bevond, blijkt dat ook Italië basale mensenrechten niet meer kan garanderen. Volgens Europarlementariër Judith Sargentini toont deze uitspraak wederom aan dat de Dublin-verordening, die het Europees asielbeleid bepaalt, snel op de schop moet.

Lees verder

Geef kwetsbare kinderen een verblijfsvergunning

GroenLinks wil dat de Vreemdelingenwet wordt aangepast, zodat het mogelijk wordt om verblijfsvergunningen te verlenen in het belang van het kind. Dat stelt Kamerlid Linda Voortman maandag voor in de Tweede Kamer bij behandeling van de begroting Jeugd. Volgens haar houdt Nederland zich onvoldoende aan het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

 

Lees verder