Nieuws gefilterd op vluchtelingen

Eerste Kamer vraagt opheldering over strategie Teeven bed, bad, brood

De Commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer heeft staatssecretaris Teeven schriftelijk vragen gesteld over zijn bewering dat Nederland niet gehouden is om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen zolang het Comité van Ministers van de Raad van Europa daar geen resolutie over heeft aangenomen. De senatoren wijzen Teeven op een eerdere resolutie van het Comité van Ministers die Nederland verplicht ervoor te zorgen dat iedereen beschikking heeft over bed, bad en brood.

Lees verder

Een jaar na Lampedusa: EU-landen hardleers in vluchtelingenbeleid

Meer dan een jaar geleden zonk op achthonderd meter uit de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa een boot met 350 vluchtelingen aan boord. Allemaal mannen, vrouwen en kinderen die al hun hebben en houden achterlieten om veilig onderdak te zoeken in Europa. Helaas moet Europarlementariër Judith Sargentini constateren dat er weinig structureels is gebeurd om de veiligheid van bootvluchtelingen op de Middellandse Zee te verbeteren. Daarom wil Sargentini een commissie instellen om het Europees asiel- en migratiebeleid stevig op de schop te nemen.

Lees verder

Mensenrechtenhof toont aan dat Europees asielbeleid niet functioneert

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaalde dinsdag dat een familie van vluchtelingen niet door Zwitserland mag worden teruggestuurd naar Italië. Volgens het Hof kan Italië onvoldoende het welzijn van dit gezin garanderen. Nadat het Hof al eerder het terugsturen van vluchtelingen naar Griekenland in sommige gevallen onmenselijk bevond, blijkt dat ook Italië basale mensenrechten niet meer kan garanderen. Volgens Europarlementariër Judith Sargentini toont deze uitspraak wederom aan dat de Dublin-verordening, die het Europees asielbeleid bepaalt, snel op de schop moet.

Lees verder

Geef kwetsbare kinderen een verblijfsvergunning

GroenLinks wil dat de Vreemdelingenwet wordt aangepast, zodat het mogelijk wordt om verblijfsvergunningen te verlenen in het belang van het kind. Dat stelt Kamerlid Linda Voortman maandag voor in de Tweede Kamer bij behandeling van de begroting Jeugd. Volgens haar houdt Nederland zich onvoldoende aan het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

 

Lees verder

Europarlementariër Judith Sargentini bezocht in 2013 een Syrisch vluchtelingenkamp in Jordanië.

Syrische vluchtelingen veilig in Jordanië, steun blijft nodig

Europarlementariër Judith Sargentini bezocht vorige week een vluchtelingenkamp aan de grens met Syrië. Een camerateam ging mee met haar bezoek.

“Ik zag de vluchtelingen de grens overkomen. Het zijn meestal vrouwen met hun kinderen. Ze hebben vaak dagen gelopen om de grens te bereiken. Hier in de vluchtelingenkampen zijn ze veilig, maar financiële steun van Europa voor de vluchtelingenkampen is hard nodig.”

Lees verder

Een vluchtelingenkamp is gevaarlijk voor vrouwen

Europarlementariër Judith Sargentini bezoekt Syrische vluchtelingen in Jordanië. Ze houdt een weblog bij en plaatst regelmatig foto's op twitter. Lees ook haar eerdere bijdragen.

Een vluchtelingenkamp is als een stad. Een stad met mensen die er eigenlijk niet willen zijn. Dat verbetert de sfeer niet. Het is een ongelijksoortige samenleving. Vluchtelingen met geld kopen hun weg uit het kamp, zoeken een plek in de stad. De armste vluchtelingen blijven achter. Er zijn ook veel meer vrouwen dan mannen. De mannen blijven achter in Syrië om te vechten of om op het huis en de velden te passen. De gezinnen zijn kinderrijk in Syrië en dus een moeder heeft rustig vier kinderen bij zich. Wegwerpluiers komen met vrachtwagens vol het kamp in.

Lees verder