Nieuws gefilterd op Weidegang van koeien

SP, GroenLinks en D66: Koe hoort in de wei

Op intiatief van de SP heeft GroenLinks met D66 een initiatiefnota ingediend om de koe in de wei te houden. In 2001 liep negentig procent van de koeien in de wei. In 2013 was dit percentage gedaald naar zeventig procent. Als koeien steeds vaker op stal staan, dan zorgt dat voor schadelijke welzijns-, gezondheids- en milieueffecten, zoals uierontsteking en meer uitstoot van broeikasgassen. Met het initiatief keren de partijen de ontwikkeling dat steeds minder koeien in de wei staan. De partijen willen daarom het recht op weidegang opnemen in de wet. Bedrijven mogen alleen uitbreiden als ze de weidegang van de koeien kunnen garanderen.

Lees verder

Nieuwe melkveewet zet deur open voor groei van niet-duurzame melkveehouderij

De Algemene maatregel van Bestuur die staatssecretaris Dijksma afgelopen zondag presenteerde maakt nog steeds groei van de melkveehouderij mogelijk voor boeren die onvoldoende grond hebben voor de koeien en hun mestafzet. Het voorstel is duidelijk een compromis tussen beide coalitiepartners dat de deur openzet voor een verder mestoverschot en niet-duurzame groei van de melkveehouderij.

Lees verder