Frits Lintmeijer
Frits Lintmeijer

Werken na AOW-gerechtigde leeftijd: Asscher creëert B-categorie

Niet alleen betaald werk kan leuk, bevredigend en zingevend zijn, zo stelt senator Frits Lintmeijer in een reactie op het wetsvoorstel om het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd makkelijker te maken. Bovendien vreest hij het ontstaan van een B-categorie medewerkers die verdringing op de arbeidsmarkt en leeftijdsdiscriminatie tot gevolg kan hebben.

Geen B-categorie werknemers
GroenLinks vindt het prima als mensen ook op latere leeftijd actief zijn en blijven en zich inzetten in de samenleving, of dat nu betaald of onbetaald is. Maar als mensen moeten kunnen doorwerken na hun AOW-leeftijd, dan moeten zij dat onder gelijkwaardige condities als anderen doen. Mensen die na hun AOW-leeftijd nog willen werken, moeten geen oneerlijke concurrentie vormen doordat ze een veel mindere rechtspositie hebben. Deze mindere rechtspositie bestaat in dit wetsvoorstel onder meer uit een zeer korte termijn van doorbetaling bij ziekte, geen reïntegratieplicht, geen ontslagverbod bij ziekte en een korte opzegtermijn van één maand.

Verdringing monitoren en leeftijdsdiscriminatie toetsen
GroenLinks vraagt minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) toe te zeggen dat hij gaat monitoren wat de effecten van dit wetsvoorstel zijn op verdringing van bijvoorbeeld mensen met een lastige positie op de arbeidsmarkt. Ook wil GroenLinks weten welke maatregelen de minister treft. GroenLinks is bovendien van mening dat ongewenste leeftijdsdiscriminatie en rechtsongelijkheid ontstaan door invoering van een soort B-werknemers en vraagt de minister of dit proportioneel en noodzakelijk is.

Op 29 september 2015 stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.