Eickhout laat Europa eerste stap naar duurzamer transport zetten

“Het is simpel: voor het Parijsakkoord hebben we een radicale omslag in de Europese transportsector nodig”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout. “Het is nu de tijd om dat momentum te gebruiken en om vooruitgang te boeken.” De transportcommissie van het Europarlement steunde donderdag zijn plannen om de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector omlaag te brengen.

Eickhout: “Europese politici steunden het klimaatakkoord massaal. Ik ben blij dat ze die mooie statements nu in actie willen omzetten.”

De transportsector moet – als we het klimaatakkoord serieus nemen – in 2050 CO2-neutraal zijn en dat is een enorme uitdaging. “Maar wel een uitdaging die, als we het grondig aanpakken, niet alleen goed is voor klimaat en luchtkwaliteit, maar ook een boost geeft aan groene industrie in Europa”, aldus Eickhout.

Oneerlijke prijzen

Het gaat Eickhout er vooral om dat oneerlijke beprijzing wordt aangepakt. “Voor een reis per vliegtuig betaal je geen accijns of btw, terwijl je voor reizen met de trein wel alle belastingen moet betalen. Die oneerlijke concurrentie moeten we stoppen.”

Eickhout wil bereiken dat de eerste optie in de keuze voor transport de meest duurzame is. “Daarvoor moeten we het principe dat de vervuiler betaalt overal gelijk toepassen. Dat betekent dat we ook moeten kijken naar kilometerheffing voor vrachtvervoer, maar ook voor personenvervoer en bestelwagens.”

CO2-normen

In het rapport legt Eickhout belangrijke eisen liggen op tafel. Zo vraagt hij van de Europese Commissie een voorstel voor strikte CO2-normen voor alle vormen van wegtransport, waaronder een complete uitfasering van passagiersvoertuigen die CO2 uitstoten in 2035.

Ook steunt de transportcommissie de eis van Eickhout dat de Europese Commissie met een duidelijke doelstelling voor emissieloze auto’s (in de praktijk vaak elektrische auto’s) moet komen. Eickhout: “Zo geven we een duidelijk signaal aan de autoindustrie, namelijk dat fossiele brandstoffen voor personenvervoer geen toekomst hebben.”

Eickhout wijst erop dat naast het stimuleren van zuinigere auto’s ook het bewuster omgaan met een auto een oplossing kan bieden voor files en luchtkwaliteitsproblemen waar Europese steden mee te kampen hebben. “Niet alleen schone auto’s zijn een oplossing voor ons mobiliteitssysteem, ook een bewuster gebruik en daarmee dus een verschuiving naar duurzame alternatieven zoals de trein, moet dé voor de hand liggende en betaalbare optie worden voor iedereen.”