Zorg voor transgenders moet beter en sneller

Mensen die een geslachtsveranderende operatie willen, moeten eerder en beter geholpen worden. Tweede Kamerlid Linda Voortman stelt vragen aan de minister Schipper van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de lange wachtlijsten voor transgenders. Patiënten moeten vaak bijna een jaar wachten voor hulp. Vervolgens staan velen nog jaren op de wachtlijst voor een geslachtsveranderende operatie.

Voortman: “Ik wil graag zien dat het kabinet haar woorden omzet in daden. Het kabinet pleit in haar emancipatiebeleid voor een 'toekomstbestendige transgenderzorg.' Dat  betekent niet dat mensen een eeuwigheid moeten wachten op een operatie."Patiënten die jarenlang op de wachtlijst moeten staan hebben het gevoel alsof hun leven wordt uitgesteld. Dit kan leiden tot depressie, terugvallende schoolprestaties, zelfmoordgedachten en werkloosheid.Voortman wil dat het kabinet mensen niet langer in onzekerheid laat en sneller toegang geeft tot de begeleiding en hulp die zij nodig hebben.Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het bericht 'Te lange wachtlijsten voor transgenderzorg' van Skipr op 6 mei.1. Bent u bekend met het bericht 'Te lange wachtlijsten voor transgenderzorg'?2. Kunt u verklaren waarom de wachtlijsten bij het VUmc voor Genderdysforie zo lang zijn?3. Deelt u de mening van het Transgender Netwerk Nederland (TNN) dat lange wachtlijsten kunnen leiden tot ernstige problemen als depressies, zelfmoordgedachten, terugvallende schoolprestaties en werkloosheid? Zo ja, bent u bereid maatregelen te nemen om de wachtlijsten terug te dringen? Zo ja, welke maatregelen zullen dit zijn? Zo nee, welke concrete beleidsvoornemens heeft u dan om hetgeen u in het regeerakkoord u belooft inzake transgenderzorg na te komen? Welke afrekenbare doelen stelt u zichzelf inzake transgenderzorg?