Nieuws

GroenLinks bepleit mediafonds conflictgebieden

Er zijn steeds meer Nederlanders actief in conflictgebieden. Maar daar is te weinig onafhankelijke en betrouwbare journalistiek. Dat is voor veel media te duur en te gevaarlijk. GroenLinks vindt vrije en onafhankelijke journalistiek juist hier van groot belang. Een onafhankelijk mediafonds kan dat financieren.

Lees verder

GroenLinks wil zelf dierenrechten in Grondwet opnemen

GroenLinks neemt zelf het initiatief om dierenrechten in de Grondwet op te nemen. De overheid moet de plicht krijgt om zich in te spannen voor bescherming en verbetering van het welzijn van dieren. Maar minister Pechtold wil er voorlopig niet aan en schuift het onderwerp op de lange baan. Daar wil GroenLinks niet op wachten. Femke Halsema zal op korte termijn een initiatiefwet indienen om de dierenrechten in de Grondwet te verankeren.

Lees verder

GroenLinks wil extraatje voor ouderen met weinig of geen pensioen

Ouderen met weinig of geen pensioen moeten jaarlijks 250 euro extra krijgen. Dat stelt GroenLinks voor als alternatief voor het kabinetsvoorstel om alle 65-plussers, arm en rijk, er ruim honderd euro bij geven. Het geld komt zo terecht bij ouderen die het echt nodig hebben. Volgens het ministerie is het voorstel betaalbaar, volgens de Sociale Verzekeringsbank is het uitvoerbaar.

Lees verder

Japanse ambassadeur op het matje over walvisvangst

GroenLinks wil dat de Nederlandse regering de Japanse ambassadeur ter verantwoording roept over het uitvaren van de Japanse walvisvloot. Zonder zich iets van het wereldwijde verbod op commerciële walvisjacht aan te trekken zet deze vloot koers naar een beschermd walvisgebied. GroenLinks heeft de volgende vragen gesteld.

Lees verder