Nieuws

Ross moet verpleeghuizen niet straffen maar steunen

Een staatssecretaris die alleen instellingen slaat, lokt uit dat de Kamer haar slaat. Ross kiest opnieuw voor meer straf, controle en bureaucratie voor de verpleeghuizen. Dat zal de problemen verergeren. De verpleeghuizen werken namelijk al hard en efficiënt. De overheid zelf schiet tekort. GroenLinks wil niet meer controleurs maar meer handen aan het bed. Daar is snel meer geld voor nodig.

Lees verder

GroenLinks wil parlementair evaluatieonderzoek naar Irak missie

De militaire missie in Irak is een van de meest omstreden missies waaraan Nederlandse militairen hebben deelgenomen. Daarom wil GroenLinks dat de Kamer na de definitieve terugkeer zelf een evaluatieonderzoek verricht naar SFIR. Zowel de aanloop naar, de besluitvorming over, als de uitvoering van de missie worden geëvalueerd tegen de achtergrond van het zogenaamde toetsingskader. Het is belangrijk nieuwe inzichten te markeren en van gemaakte fouten te leren.

Lees verder

GroenLinks wil Parlementaire enquete naar misstanden veevoersector

Misstanden in de veevoer sector zijn het gevolg van systematische milieucriminaliteit. Dit blijkt uit onderzoek van het Korps Landelijke Politiediensten en het ministerie van VROM. Opnieuw blijkt dat de overheid de greep op de sector volledig kwijt is. De bestuurlijke integriteit blijkt ook in het geding. GroenLinks vindt een parlementaire enquête daarom noodzakelijk.

Lees verder

Vermogen woningcorporaties moet Gat van Dekker vullen

GroenLinks steunt de vier grote steden: geen korting op het budget voor stadsvernieuwing. GroenLinks wil de overschotten van de woningcorporaties afromen. Als minister Dekker een deel dit geld op een spaarrekening zet, is alleen de rente al voldoende om haar gat van 250 miljoen op te lossen.

Lees verder

GroenLinks blij, Europees referendum een feit

Op initiatief van GroenLinks wordt het komend half jaar een raadplegend referendum over de nieuwe Europese Grondwet gehouden. Vandaag heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen waardoor voor het eerst in de geschiedenis een referendum wordt georganiseerd.

Lees verder

GroenLinks presenteert vrouwenappèl tegen radicalisering

Vandaag heeft GroenLinks in de Metro het vrouwenappèl tegen radicalisering geplaatst. Met het appèl roepen de vrouwen niet alleen de overheid op maatregelen te nemen, maar geven de vrouwen ook aan wat zij zelf kunnen doen tegen de groeiende radicalisering. Al bijna 700 vrouwen hebben het appèl ondertekend.

Lees verder