Nieuws

Mobieltje schadelijk voor kinderen?

Britse deskundigen slaan groot alarm over de voor jonge kinderen schadelijke straling van mobiele telefonie. GroenLinks heeft al vaker haar zorg geuit over de gezondheidsrisico's verbonden aan mobiele telefonie. Vandaar dat de volgende kamervragen zijn gesteld.

Lees verder

GroenLinks voor nieuw systeem orgaandonatie

GroenLinks steunt het voorstel van de patiëntenorganisaties om een 'geen bezwaar' systeem in te voeren voor orgaandonatie: wie geen expliciet bezwaar maakt, wordt geregistreerd als donor. Dat kan het nijpende gebrek aan donororganen verminderen. GroenLinks wil dat mensen daarbij de ook mogelijkheid krijgen om zich actief aan te melden als donor. Dat helpt nabestaanden bij de moeilijke keuzes die zij moeten maken.

Lees verder

Kabinet dient op kind gerichte reclame meer aan banden te leggen

Zeurterreur van kinderen die niet rusten voordat ze bepaald speelgoed of kledingstuk krijgen. Overgewicht vanwege de voortdurende verleiding van junkfood en frisdrank. De invloed van reclame op kinderen is groot en de effecten zijn niet te onderschatten. Daarom moet het kabinet de reclame die op kinderen is gericht aan banden leggen.

Lees verder

GroenLinks wil Molukse aanpak voor allochtone jongeren

GroenLinks wil dat de regering met een werkgelegenheidsplan komt om allochtone jongeren aan de slag te helpen. Juist deze groep heeft onevenredig veel moeite met het vinden van stageplaatsen en werk. En juist deze groep is vatbaar voor radicalisering als ze, terecht of onterecht, het gevoel hebben dat de samenleving hen stelselmatig de rug toekeert.

Lees verder