Nieuws

GroenLinks wil Parlementaire enquete naar misstanden veevoersector

Misstanden in de veevoer sector zijn het gevolg van systematische milieucriminaliteit. Dit blijkt uit onderzoek van het Korps Landelijke Politiediensten en het ministerie van VROM. Opnieuw blijkt dat de overheid de greep op de sector volledig kwijt is. De bestuurlijke integriteit blijkt ook in het geding. GroenLinks vindt een parlementaire enquête daarom noodzakelijk.

Lees verder

Vermogen woningcorporaties moet Gat van Dekker vullen

GroenLinks steunt de vier grote steden: geen korting op het budget voor stadsvernieuwing. GroenLinks wil de overschotten van de woningcorporaties afromen. Als minister Dekker een deel dit geld op een spaarrekening zet, is alleen de rente al voldoende om haar gat van 250 miljoen op te lossen.

Lees verder

Kabinet staakt strijd tegen de grote luchtvervuiling

Het kabinet weigert de lucht in Nederland schoner te maken. Daarmee laat ze duizenden mensen die ziek worden of zelfs sterven door vuile lucht in de steek. Op voorstel van milieustaatssecretaris Van Geel worden normen, die bedoeld zijn om mensen te beschermen, opgerekt. Minister Peijs van Verkeer maakt het nog bonter door alle Europese milieuwetten ter discussie te stellen. Wijnand Duyvendak roept beide bewindspersonen dinsdag naar de Kamer voor opheldering.

Lees verder

Instellingen moeten luisteren naar leefwensen bewoners

Driekwart van de instellingen voor verstandelijk gehandicapten trekt zich weinig tot niets aan van de leefwensen van hun eigen bewoners. Dat concludeert GroenLinks op basis van een onderzoek onder vijftig instellingen dat ze met steun van de oudervereniging WOI heeft verricht. Groenlinks wil de wet aanscherpen om instellingen te dwingen te luisteren naar de wensen van hun bewoners.

Lees verder

Bouwbedrijven mogen de dans niet ontspringen

Marijke Vos wil opheldering van minister Brinkhorst over de wijze waarop de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) omspringt met de boetes voor bouwbedrijven die prijsafspraken hebben gemaakt. GroenLinks vindt dat bouwbedrijven veel te makkelijk wegkomen met de schade die zij de samenleving hebben berokkend.

Lees verder