Nieuws

Is BZK te afhankelijk van crisisbedrijf COT?

Uit onzerzoek van het NRC blijkt dat de relatie tussen het 'crisisbedrijf' COT en het departement BZK wel erg exclusief is. Vrijwel alle adviezen, evalauaties en onderzoeken lijkt het departement te betrekken van het COT en departementale aanbestedingsregels worden te vaak niet gevolgd. GroenLinks wil hier opheldering over en vraagt zich af of het niet tijd wordt om meer expertise op het department zelf te verwerven.

Lees verder

Kabinet moet nu werk maken van schone lucht

Er moeten snel maatregelen komen om te zorgen voor schonere lucht. GroenLinks is blij dat de Raad van State heeft verhinderd dat Van Geel de normen voor vervuiling verder oprekt. Hij moet er nu nog voor zorgen dat we ook aan die normen gaan voldoen. Dat kan bijvoorbeeld door de snelheid rond de steden te verlagen tot 80 km/u, tolheffing rond de grote steden in te voeren, de dieselaccijns te verhogen en subsidies op roetfilters voor bestaande dieselauto’s te introduceren.

Lees verder

Ministers moeten zuiniger rijden

De overheid moet in zuinige auto’s gaan rijden. Bewindspersonen en hogere ambtenaren zijn niet te goed voor een zuinige auto. De overheid moet via haar inkoopbeleid een veel beter voorbeeld gaan geven.

Lees verder