Nieuws

Instellingen moeten luisteren naar leefwensen bewoners

Driekwart van de instellingen voor verstandelijk gehandicapten trekt zich weinig tot niets aan van de leefwensen van hun eigen bewoners. Dat concludeert GroenLinks op basis van een onderzoek onder vijftig instellingen dat ze met steun van de oudervereniging WOI heeft verricht. Groenlinks wil de wet aanscherpen om instellingen te dwingen te luisteren naar de wensen van hun bewoners.

Lees verder

Bouwbedrijven mogen de dans niet ontspringen

Marijke Vos wil opheldering van minister Brinkhorst over de wijze waarop de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) omspringt met de boetes voor bouwbedrijven die prijsafspraken hebben gemaakt. GroenLinks vindt dat bouwbedrijven veel te makkelijk wegkomen met de schade die zij de samenleving hebben berokkend.

Lees verder

Duivesteijn toont grote fouten door grote partijen bij grote projecten

De commissie Duivesteijn heeft goed in beeld gebracht hoe opeenvolgende ministers de Kamer onvolledig en gekleurd hebben geïnformeerd. GroenLinks steunt de aanbevelingen voor betere procedures, maar betere procedures hebben pas zin wanneer er ook een politieke cultuuromslag plaatsvindt. Helaas negeert de commissie de politieke cultuur en de slechte rol die CDA, VVD en PvdA daarin speelden.

Lees verder

Situatie veel uitgeprocedeerde asielzoekers is schrijnend

Onder uitgeprocedeerde asielzoekers bevinden zich vele schrijnende gevallen, zo blijkt uit onderzoek van GroenLinks. Ernstig zieke mensen worden uitgezet, gezinnen worden gescheiden, kinderen worden verwijderd uit hun land van herkomst (Nederland), asielzoekers worden uitgezet naar onveilige landen. GroenLinks wil een humaner beleid en een parlementair onderzoek naar de IND.

Lees verder