Nieuws

De Geus moet koopkracht voor minima repareren

Minister De Geus moet de noodkreet van de kerken ter harte nemen: GroenLinks doet een klemmend beroep op hem om de koopkracht van ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en grote gezinnen te verbeteren. Zowel de Raad van Kerken, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Voedselbanken luiden de noodklok: door de bezuinigingen van het kabinet op uitkeringen, huursubsidie en zorg, zakken tienduizenden door de bodem van de verzorgingsstaat. De kerken en de Voedselbank staan dicht bij de mensen en zien dag in dag uit de gevolgen van het kabinetsbeleid. Met name mensen die toch al moeite hadden met rondkomen, staat het water nu tot de lippen. Zonder de kerken en de voedselbanken zouden zij letterlijk honger lijden.

Lees verder

GroenLinks zorgt voor spoeddebat over nieuwe WAO

er bestaat al maanden grote twijfel over nut en noodzaak van de nieuwe WAO van minister de Geus. Deze 'WIA' krijgt hevige kritiek van maatschappelijke organisaties, de Raad van State, het Centraal Planbureau, werkgevers, werknemers en verzekeraars. GroenLinks wil nu consequenties verbinden aan die overweldigende kritiek: De WIA moet van tafel.

Lees verder

GroenLinks neemt initiatief voor snelle invoering referendum

De burger kan zich vandaag op initiatief van GroenLinks voor het eerst uitspreken in een referendum. Dat mag niet voor het laatst zijn. GroenLinks zal nog voor de zomer een initiatiefwet indienen ter invoering van een correctief referendum. Het referendum over de Europese grondwet heeft de grote betekenis van dit nieuwe instrument laten zien. De politiek is dringend toe aan deze vernieuwing.

Lees verder

Kostbaar CDA voorstel bezorgt Nederland nog meer mest

De GroenLinksfracties in de Provincies Noord-Brabant Gelderland, Overijssel, Limburg en de Tweede-Kamerfractie vrezen kapitaalvernietiging en teloorgang van natuur als gevolg van het CDA-amendement op de mestwet. Het voorstel breekt de reconstructieplannen open waardoor milieuwinst, verloren gaat en miljoenen euro’s voor niets zijn geïnvesteerd.

Lees verder

GroenLinks baalt van referendumuitslag, trots over opkomst

Een aanzienlijke meerderheid van de bevolking heeft tegen de Europese Grondwet gestemd. GroenLinks betreurt dat, want daardoor missen we belangrijke kansen voor het milieu, de democratie en het buitenlands beleid. Helaas zijn we er niet in geslaagd de bevolking daarvan te overtuigen. GroenLinks is wel trots op de hoge opkomst. De Nederlandse bevolking heeft op overtuigende wijze een succes gemaakt van dit eerste referendum, dat plaatsvond op initiatief van GroenLinks.

Lees verder

Evelien Tonkens verlaat Kamer

GroenLinks Kamerlid Evelien Tonkens verlaat de Tweede Kamer vanaf 28 juni. Zij wordt met ingang van 1 september Bijzonder Hoogleraar Actief Burgerschap aan de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Ze wordt opgevolgd door de onderwijsexpert Paul Jungbluth.

Lees verder