Nieuws

Situatie veel uitgeprocedeerde asielzoekers is schrijnend

Onder uitgeprocedeerde asielzoekers bevinden zich vele schrijnende gevallen, zo blijkt uit onderzoek van GroenLinks. Ernstig zieke mensen worden uitgezet, gezinnen worden gescheiden, kinderen worden verwijderd uit hun land van herkomst (Nederland), asielzoekers worden uitgezet naar onveilige landen. GroenLinks wil een humaner beleid en een parlementair onderzoek naar de IND.

Lees verder

Spoorplan Peijs nog steeds onder de maat

Vrijwel de volledige Kamer was ontevreden over de plannen van minister Peijs voor het spoor. In de nieuwe voorstellen is de concessie voor de NS teveel een 'papieren tijger': harde, concrete en afrekenbare doelen ontbreken. De minister komt daarmee onvoldoende tegemoet aan de wensen van de Kamer. Ze moet afdwingen dat reizigers kunnen rekenen op een betrouwbare en betaalbare trein die vaak en op tijd rijdt.

Lees verder

Nederland verliest met Bernhard een markante persoonlijkheid

Nederland verliest een markante persoonlijkheid: een symbool van hoop in de jaren van de Duitse bezetting en daarna, maar ook omstreden vanwege zijn aandeel in de Lockheed-affaire. Prins Bernhard heeft een rijk en vol leven gehad. Wij leven mee met de koningin, zijn andere kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Personenvervoer Betuweroute is aantrekkelijke optie

Dit blijkt uit het onderzoek dat minister Peijs op verzoek van GroenLinks heeft uitgevoerd. Het onderzoek toont dat personenvervoer over de lijn een serieuze en rendabele optie is, mits er enkele technische aanpassingen worden gedaan, ter waarde van enkele honderden miljoenen euros. Alleen bij onrealistische aannames is een exlusieve goederenlijn rendabeler.

Lees verder

Manifest voor nieuwe financiering Hoger Onderwijs

De studentenorganisaties LSVb en ISO hebben samen met de SP en GroenLinks een manifest opgesteld voor een andere financiering van het Hoger Onderwijs. Het manifest biedt een alternatief voor de plannen van Rutte en zorgt voor beter onderwijs en een sterkere positie van de student.

Lees verder