Nieuws

Geen vertraging van kilometerheffing

Minister Peijs (Verkeer) heeft het Platform-Nouwen, dat moet adviseren over de invoering van een kilometerheffing, gemaand vaart te maken. Blijkbaar heeft ze zorgen over de voortang. GroenLinks heeft om opheldering gevraagd. Het zou zorgelijk zijn als het platform de invoering van de kilometerheffing vertraagt, bijvoorbeeld doordat tegenstanders van de heffing vol op de rem staan. Er mag geen verdere vertraging optreden: er moet snel een advies tot stand komen om een vorm van beprijzing van het verkeer in te voeren.

Lees verder

Donner mag kritiek rechter niet van tafel vegen

GroenLinks wil dat Minister Donner veel beter in gaat op het artikel van de heer Corstens. Het is zeer uitzonderlijk dat een lid van de Hoge Raad zich geroepen voelt een aantal kritische vragen te stellen over zo'n gevoelig onderwerp als terreurbestrijding. Minister Donner mag dat niet met een badinerende opmerking afdoen, vandaar dat GroenLinks de volgende kamervragen heeft gesteld.

Lees verder

Kamermeerderheid voor conferentie over omgang met rechters

Vandaag heeft Femke Halsema aan het Presidum van de Tweede Kamer gevraagd een conferentie te organiseren over de manier waarop rechters en politici met elkaar om gaan. Inmiddels blijkt uit navraag van het radio 1 journaal dat een kamermeerderheid dit voorstel steunt. Hieronder volgt de brief van Halsema.

Lees verder

Klimaatbeleid moet pinguïnproof zijn

GroenLinks vindt dat er veel meer moet worden gedaan voor een beter klimaat. Daarom pleit GroenLinks voor handelssancties tegen Amerika als Bush de vervuiling niet aanpakt. Het klimaat kan in Nederland niet worden toevertrouwd aan deze regering. Daarom wil GroenLinks de bevolking betere informatie geven om zélf de klimaatverandering tegen te gaan. Energieslurpende apparaten en voertuigen moeten een pinguïnlabel krijgen. GroenLinks brengt zelf een kaart uit met besparingstips.

Lees verder

Gesluierde monologen in de Tweede Kamer

De positie van moslimvrouwen staat hoog op de politieke agenda. Bijna wekelijks komen problemen van achterstand en uitsluiting, mishandeling en onderdrukking aan de orde. Zelden tot nooit zijn moslimvrouwen zelf aan het woord of zijn hun ervaringen en belevingswereld het uitgangspunt in het politieke debat.

Lees verder