Nieuws

Laat Kamer ministerskandidaten toetsen

GroenLinks stelt voor dat de Tweede Kamer voortaan hoorzittingen houdt met kandidaat-ministers voor ze worden benoemd. Dat versterkt de openheid, het dualisme en de integriteit van de politiek. Door een openbaar debat kan de geschiktheid worden getest en kan de benodigde informatie tijdig boven tafel komen. Daarom heeft GroenLinks een initiatiefvoorstel gemaakt om dit voor de volgende kabinetsperiode te regelen.

Lees verder

Meld klachten kinderopvang!

De wet Kinderopvang is per 1 januari 2005 van kracht. De wet is ingegaan, maar de problemen zijn nog lang niet opgelost. GroenLinks, PvdA, FNV en de VrouwenAlliantie zetten daarom het meldpunt kinderopvang voort.

Lees verder

Geen vertraging van kilometerheffing

Minister Peijs (Verkeer) heeft het Platform-Nouwen, dat moet adviseren over de invoering van een kilometerheffing, gemaand vaart te maken. Blijkbaar heeft ze zorgen over de voortang. GroenLinks heeft om opheldering gevraagd. Het zou zorgelijk zijn als het platform de invoering van de kilometerheffing vertraagt, bijvoorbeeld doordat tegenstanders van de heffing vol op de rem staan. Er mag geen verdere vertraging optreden: er moet snel een advies tot stand komen om een vorm van beprijzing van het verkeer in te voeren.

Lees verder

Donner mag kritiek rechter niet van tafel vegen

GroenLinks wil dat Minister Donner veel beter in gaat op het artikel van de heer Corstens. Het is zeer uitzonderlijk dat een lid van de Hoge Raad zich geroepen voelt een aantal kritische vragen te stellen over zo'n gevoelig onderwerp als terreurbestrijding. Minister Donner mag dat niet met een badinerende opmerking afdoen, vandaar dat GroenLinks de volgende kamervragen heeft gesteld.

Lees verder

Kamermeerderheid voor conferentie over omgang met rechters

Vandaag heeft Femke Halsema aan het Presidum van de Tweede Kamer gevraagd een conferentie te organiseren over de manier waarop rechters en politici met elkaar om gaan. Inmiddels blijkt uit navraag van het radio 1 journaal dat een kamermeerderheid dit voorstel steunt. Hieronder volgt de brief van Halsema.

Lees verder