Nieuws

GroenLinks & CDA geven werknemers recht op informatie topinkomens

De Wet Harrewijn is oorspronkelijk een initiatiefwet van Ab Harrewijn, oud kamerlid van GroenLinks, die is overleden in het voorjaar van 2002. Kees Vendrik (GroenLinks) en Gerda Verburg (CDA) nemen het initiatief over. De wet geeft ondernemingsraden van bedrijven en publieke instellingen met meer dan 100 werknemers een recht om vóóraf informatie over de inkomens aan de top te ontvangen. De wet lijkt een meerderheid te halen.

Lees verder

Geen spitsstroken maar gratis roetfilters voor schone lucht

Het kabinet moet veel meer doen om te zorgen voor schonere lucht. Met 900 miljoen euro uit het wegenbudget kunnen gratis roetfilters worden betaald. Bovendien moet de dieselaccijns omhoog. Met deze aanvullende voorstellen voldoet GroenLinks volledig aan de normen voor luchtkwaliteit. Gisteren beoordeelde het RIVM de plannen van GroenLinks al veruit het beste.

Lees verder

GroenLinks pleit voor 'Conventie voor bestuurlijke vernieuwing'

Er dient een 'Conventie' te komen voor bestuurlijke vernieuwing. Dat stelt GroenLinks vandaag voor tijdens het kennismakingoverleg in de Tweede Kamer met minister Pechtold. Deze Conventie moet de al decennia durende impasse rondom bestuurlijke vernieuwing doorbreken. De Conventie zou moeten worden samengesteld uit leden van Tweede- en Eerste Kamer, en vertegenwoordigers uit het lokaal en provinciaal bestuur. Minister Pechtold zou voorzitter kunnen worden.

Lees verder

Halsema komt op voor pluriformiteit in 'normen- en waardendebat'

Niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn. De vreedzame omgang met verschillen is voor GroenLinks een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse identiteit. De politiek moet mensen niet van elkaar vervreemden, maar stimuleren en steunen om verschillen te overbruggen en conflicten geweldloos op te lossen. De politiek moet zelf een beter voorbeeld geven.

Lees verder