Nieuws

Rotterdamse kinderen hebben recht op speeltuin

GroenLinks vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden van de bezuinigingen op de Melkertbanen. Het kabinet moet daarom, samen met het stadsbestuur van Rotterdam, ervoor zorgen dat de speeltuinen open kunnen blijven. GroenLinks vindt die sluiting onaanvaardbaar.

Lees verder

GroenLinks blij met uitspraak EU-Hof over Waddenzee

GroenLinks is blij met de kritische uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de kokkelvisserij in de Waddenzee. De fractie ziet in deze uitspraak eveneens een welkome belemmering voor andere verstorende activiteiten, zoals de voorgenomen gaswinning in het gebied.
Het Hof stelt dat er een zeer sterk wetenschappelijk bewijs moet zijn dat activiteiten in natuurgebieden die onder de Europese Habitatregeling vallen geen schade berokkenen. Volgens Kamerlid Duyvendak is dit bewijs bij zowel de kokkelvisserij als de gaswinning volstrekt afwezig.
Kamerlid Duyvendak heeft vragen gesteld aan de minister van LNV.

Wijnand Duyvendak

Wijnand Duyvendak
Marijke Vos

Lees verder