Nieuws

Spoorplan Peijs nog steeds onder de maat

Vrijwel de volledige Kamer was ontevreden over de plannen van minister Peijs voor het spoor. In de nieuwe voorstellen is de concessie voor de NS teveel een 'papieren tijger': harde, concrete en afrekenbare doelen ontbreken. De minister komt daarmee onvoldoende tegemoet aan de wensen van de Kamer. Ze moet afdwingen dat reizigers kunnen rekenen op een betrouwbare en betaalbare trein die vaak en op tijd rijdt.

Lees verder

GroenLinks start wandeloffensief

Nederland heeft een Wandeloffensief nodig. De wandelaar moet weer ruimte krijgen. GroenLinks vindt dat wandelaars het recht moeten krijgen om langs waterwegen te wandelen. Bij de aanleg van nieuwe wegen en sporen moet er een oversteekplaats voor wandelaars zijn. En er moet een Rijkswandelnota komen.

Lees verder

Huurplannen Dekker: kan het nog gekker?!

Minister Dekker moet haar huurplannen intrekken. Haar voorstellen creëren enkel problemen, terwijl de lastenverzwaring voor huurders met tientallen tot honderden euro’s per jaar geen enkel probleem oplost. Het zou haar sieren om eerst de fundamentele studie naar de hypotheekrente en de woningmarkt af te ronden. Daaruit zal immers blijken dat huurders nu al de hoogste woonlasten hebben, en dat de woningbouwproductie niet zal worden gestimuleerd door de inkomsten van woningcorporaties extra te verhogen.

Lees verder

Regio kan tol heffen voor leefbare steden

De regio kan tol gaan heffen, om de overlast van verkeer in en bij de steden tegen te gaan. De Raad van State ziet geen belemmeringen tegen de Tolwet, die Wijnand Duyvendak vandaag naar de Kamer stuurt. Met de Tolwet kunnen regio's via beprijzing, à la Londen, de leefbaarheid in de steden verbeteren. De Tolwet is een groen alternatief voor de asfalt-begroting van minister Peijs.

Lees verder

Aangenomen GroenLinksvoorstel beloont werkende ouderen

GroenLinks heeft een belangrijke overwinning geboekt bij de behandeling van de VUT-plannen van het kabinet. Dankzij een aangenomen amendement van GroenLinks worden ouderen niet meer zo snel mogelijk achter de geraniums gestuurd. Als zij langer doorwerken, krijgen ze later een hogere uitkering. Dit voorstel zorgt voor vrijheid en solidariteit.

Lees verder