Nieuws

GroenLinks wil parlementair evaluatieonderzoek naar Irak missie

De militaire missie in Irak is een van de meest omstreden missies waaraan Nederlandse militairen hebben deelgenomen. Daarom wil GroenLinks dat de Kamer na de definitieve terugkeer zelf een evaluatieonderzoek verricht naar SFIR. Zowel de aanloop naar, de besluitvorming over, als de uitvoering van de missie worden geëvalueerd tegen de achtergrond van het zogenaamde toetsingskader. Het is belangrijk nieuwe inzichten te markeren en van gemaakte fouten te leren.

Lees verder

GroenLinks wil Parlementaire enquete naar misstanden veevoersector

Misstanden in de veevoer sector zijn het gevolg van systematische milieucriminaliteit. Dit blijkt uit onderzoek van het Korps Landelijke Politiediensten en het ministerie van VROM. Opnieuw blijkt dat de overheid de greep op de sector volledig kwijt is. De bestuurlijke integriteit blijkt ook in het geding. GroenLinks vindt een parlementaire enquête daarom noodzakelijk.

Lees verder

Vermogen woningcorporaties moet Gat van Dekker vullen

GroenLinks steunt de vier grote steden: geen korting op het budget voor stadsvernieuwing. GroenLinks wil de overschotten van de woningcorporaties afromen. Als minister Dekker een deel dit geld op een spaarrekening zet, is alleen de rente al voldoende om haar gat van 250 miljoen op te lossen.

Lees verder

Vragen over Verdonks ontkenning van discriminatie

De uitspraak van Verdonk waarin zij aangeeft geen geval van discriminatie op de arbeidsmarkt te kennen is te bizar voor woorden. Het toont niet alleen de gebrekkige kennis van de minister, maar is ook beledigend voor allochtonen die steeds weer merken bij voorbaat minder kansen te hebben. Naïma Azough heeft Kamervragen gesteld.

Lees verder

Kabinet staakt strijd tegen de grote luchtvervuiling

Het kabinet weigert de lucht in Nederland schoner te maken. Daarmee laat ze duizenden mensen die ziek worden of zelfs sterven door vuile lucht in de steek. Op voorstel van milieustaatssecretaris Van Geel worden normen, die bedoeld zijn om mensen te beschermen, opgerekt. Minister Peijs van Verkeer maakt het nog bonter door alle Europese milieuwetten ter discussie te stellen. Wijnand Duyvendak roept beide bewindspersonen dinsdag naar de Kamer voor opheldering.

Lees verder