GroenLinks sponsort actie aanplant olijfbomen op Westelijke Jordaanoever

De Kamerleden van GroenLinks steunen de actie van ICCO voor de aanplant van olijfbomen op de Westelijke Jordaanoever.

Het Israëlische leger heeft de laatste jaren al 100.0000 olijfbomen verwoest, en ondergraaft daarmee een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid van de bezette Palestijnse bevolking.

Met de herplant krijgen de bewoners van de Westelijke Jordaanoever weer hoop en kans op een beter leven.

GroenLinks roept ieder op om eveneens een olijfboom te kopen. Deelnemen aan de actie ’Plant een Olijfboom’ kan door overmaking van 20 euro op rekeningnummer 67.67.61.046 ten name van ICCO, Zeist onder vermelding van ’Olijfboomactie’ en uw adres. U ontvangt dan een boomcertificaat op naam. Meer informatie is te vinden op http://www.icco.nl/delivery/icco/nl/doc.phtml?p=Plant+een+Olijfboom

Farah Karimi