GroenLinks wil klachtrecht voor zorgverleners over bureaucratie

Tot op de minuut tijdschrijven, vele stapels formulieren invullen, met elke zorgverzekeraar apart onderhandelen: zorgverleners zijn veel te veel tijd kwijt aan bureaucratische rompslomp. GroenLinks wil dit probleem aanpakken door zorgverleners een klachtrecht over bureaucratie te geven. Geen enkele zorgverlener mag meer dan 25% van de tijd besteden aan bureaucratie.

In een enquĂȘte van de AVVV (Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden) geeft 60% van de zorgverleners aan dat ze onnodig veel tijd kwijt zijn aan overleg en administratie. Het kabinet zegt dat te willen aanpakken. De administratieve lastendruk moet in 2007 met 25% zijn gedaald. Minister Hoogervorst pakt dat te eenzijdig aan en zorgt zelf juist voor veel nieuwe bureaucratie. Meer marktwerking en ingewikkelde vormen van prestatiebekostiging zorgen voor veel extra bureaucratie voor de uitvoerende zorgverlener.

GroenLinks vindt dat mensen het werk moeten doen waarvoor ze zijn opgeleid. Een verpleegkundige moet mensen verplegen en geen papieren vullen. Een huisarts moet mensen beter maken en niet elke keer uitzoeken hoe de 'regeling hulpmiddelen' van weer een andere zorgverzekeraar eruit ziet. Dat is erg demotiverend en gaat ten koste van de tijd voor zorg, zo bleek onder meer uit het boek 'Mondige burgers, getemde professionals' van Evelien Tonkens. Niemand moet meer dan 25% van zijn tijd kwijt zijn aan bureaucratie. Daarom wil GroenLinks een klachtrecht introduceren voor uitvoerende zorgverleners die meer dan 25% van hun tijd kwijt zijn aan bureaucratie. Dat werkt als volgt.

Minister Hoogervorst stelt op korte termijn een meldpunt in voor uitvoerende zorgverleners, dus voor de alfahulp in de thuiszorg tot de medisch specialist in het ziekenhuis. Bij dit meldpunt kunnen uitvoerende zorgverleners hun klacht indienen. Die klacht moet onderbouwd zijn en eerst bij de eigen instelling kenbaar zijn gemaakt. Het meldpunt verzamelt de klachten en zoekt oplossingen om het probleem op te lossen. Jaarlijks rapporteert het Meldpunt over de omvang en aard van de klachten. Op basis van deze rapportage gaat de minister met zorgverzekeraars en zorginstellingen om de tafel zitten om de gemelde problemen op te lossen.

Het klachtrecht heeft verschillende voordelen. Het maakt instellingen, verzekeraars en de overheid duidelijk dat er een grens is aan de bureaucratische handelingen die zij mogen vragen van uitvoerende zorgverleners. Als die grens overschreden dreigt te worden, zijn de bureaucratieveroorzakers verantwoordelijk voor het oplossen daarvan. Bovendien wordt er veel kennis verzameld over overbodige procedures en mogelijkheden om ze op te lossen. Tenslotte krijgt de zorgverlener op deze manier zelf eindelijk iets te zeggen over de hoeveelheid bureaucratie die hij of zij in de schoenen krijgt geschoven.

Evelien Tonkens