UWV moet worden doorgelicht

Minister De Geus moet een extern onderzoek instellen naar de geld geldsmijterij van het UWV. De uitkeringsverstrekker blijkt belachelijk veel geld te verspillen aan de inhuur van organisatie-adviseurs en consultants. Dat bedrag is hoger dan het geld dat beschikbaar is voor de bestrijding van armoede onder chronisch zieken en gehandicapten.

In plaats van de begrote 40 miljoen euro voor externe adviseurs, heeft men in 2003 maar liefst 135 miljoen uitgegeven. Dat is een budgetoverschrijding van 238%. De Tweede Kamer, en mogelijk ook minister De Geus, is misleid doordat het UWV deze overschrijdingen niet meldt in zijn jaarverslag. Dankzij een anonieme klokkenluider bij het UWV, die zich heeft gemeld bij Ineke van Gent, zijn de schokkende gegevens nu alsnog boven tafel gekomen. De Volkskrant heeft hierover vanochtend bericht. Na de affaire-Joustra over de huisvestingskosten, rijdt het UWV wederom een scheve schaats. Blijkbaar lopen er mensen rond die volstrekt geen besef hebben van het feit dat zij werken met publiek geld.

Interne cijfers bewijzen spilzucht UWVDe Raad van Bestuur van het UWV lijkt geen enkele grip te hebben op de kosten van ingehuurde consultants. Want terwijl het UWV in 2003 40 miljoen heeft begroot voor de inhuur van externen, is dit bedrag geëxplodeerd tot in totaal 135 miljoen, zo blijkt uit een interne rapportage aan de Raad van Bestuur en aan bestuurder Cloo in het bijzonder. Het gaat hierbij, zo meldt het rapport, onder meer om extern ingehuurde ICT-adviseurs, project- en interimmanagers en management-consultants.

Uit gegevens van de klokkenluider blijkt bovendien dat de Raad van Bestuur van UWV juist aan alle medewerkers een instructie heeft gegeven dat er in 2003 geen nieuwe externen mochten worden aangenomen. Deze instructie heeft blijkbaar averechts gewerkt: de top heeft geen enkele invloed op de medewerkers.

Smijten met publiek geld onacceptabelDe explosie van de uitgaven van UWV is niet te verdedigen. De sfeer op het UWV-hoofdkantoor lijkt te zijn dat iedereen de broekriem moet aanhalen, behalve het UWV zélf. Of het nu gaat om de feitelijke afschaffing van de WAO, het schrappen van de vervolguitkering in de WW of de zinloze solllicitatieplicht voor oudere werklozen; het vormt een schrijnend contrast met de onbegrensde uitgaven van UWV aan snelle consultants in dure pakken. De 135 miljoen euro voor externe adviseurs is voor tienduizenden mensen het verschil tussen een WW- of een bijstandsuitkering. 135 miljoen is méér dan er dit jaar beschikbaar is voor de bestrijding van armoede onder chronisch zieken en gehandicapten.

Ineke van Gent vraagt De Geus om ophelderingHet is duidelijk dat het UWV heeft geprobeerd om de uitgaven-overschrijding van 95 miljoen te verdoezelen in het jaarverslag. Onduidelijk is echter of minister De Geus op de hoogte was van deze geldsmijterij. Tijdens het Verantwoordingsdebat SZW, vanochtend vanaf 10.00u, zal Ineke van Gent de minister vragen om aan te geven wat hij hiervan wist, en wanneer.

De verspilling van tientallen miljoenen aan externe adviseurs, is mogelijk slechts een tipje van de sluier. Na de huisvestingskosten van UWV, zien wij nu een nieuw schandaal opdoemen. Daarnaast zijn er signalen van de Algemene Rekenkamer ('De uitbetaling van WW-uitkeringen is niet op orde') en van de Inspectie Werk en Inkomen ('De kwaliteit van de informatievoorziening schiet tekort'). Niemand kan uitsluiten dat er méér lijken in de kast liggen.

Kortom: het UWV is ziek en moet beter worden. Daarom zal Ineke van Gent minister De Geus vragen om een onderzoek in te stellen naar de geldverspilling binnen UWV. Net als TPG-er Bakker heeft gedaan in de zorgsector, pleit GroenLinks voor een frisse wind uit het Nederlandse bedrijfsleven.

Ineke van Gent