Verkeersplan CDA niets dan borrelpraat

Het verkeersplan dat het CDA vandaag presenteerde staat vol met borrelpraat. Bovendien wordt het ‘betaald’ met een ongedekte cheque. De maatregelen gaan er ongetwijfeld goed in bij autorijdend Nederland, maar zullen absoluut niet werken. Wat wel werkt – beprijzen – wordt door het CDA taboe verklaard. Milieu en leefbaarheid worden hardhandig aan de kant gereden.

Het "plan" dat het CDA vandaag met veel tam tam presenteert lijkt eerder van de borreltafel te komen dan van een Wetenschappelijk Instituut. Het is het zoveelste asfaltplan dat aantoonbaar niet zal werken. Extra asfalt leidt altijd tot extra verkeer en juist méér files, daar zijn alle deskundigen het inmiddels over eens. De wetenschappers bij het CDA is dit blijkbaar ontgaan.

Curieus is bovendien dat het plan betaald wordt met monopoliegeld. Met het voorstel alle verkeersbelastingen aan asfalt uit te geven wordt een miljardengat in de begroting geslagen. Het CDA denkt blijkbaar te kunnen regeren op de pof. De timing van het plan is ook opmerkelijk. Nog voor CDA-minister Peijs haar eigen Nota Mobiliteit uitbrengt komt het CDA met een eigen verhaal. Dat getuigt niet van veel vertrouwen in de eigen minister.

Kennelijk vreest het CDA dat minister Peijs de moed opbrengt om door de zure appel van beprijzen heen te bijten. Want alleen een gedifferentieerde kilometerheffing biedt uitzicht op een oplossing voor de gordiaanse verkeersknoop. Het CDA profileert zich nu als conservatieve asfalt partij en hoopt dat de introductie van een kilometerheffing net zo’n taboe wordt als de aanpassing van de hypotheekrenteaftrek.

GroenLinks juicht wel het voorstel toe om meer te investeren in het spoor toe, maar vreest dat ook daar het CDA geen boter bij de vis kan leveren.

Wijnand Duyvendak