GroenLinks: keer de wassende wanorde in de ruimtelijke ordening

De regering zet met de Nota Ruimte alle sluizen open voor een groeiende wanorde in Nederland. GroenLinks doet in een eigen nota 20 voorstellen om de wanorde te keren en Nederland groener en socialer in te richten. Deze voorstellen doet GroenLinks in aanloop naar het debat met minister Dekker over de Nota Ruimte.

GroenLinks doet voorstellen om de steden groener te maken en in de steden meer gevarieerd te bouwen. Hierdoor blijvend de steden leefbaar, vitaal en aantrekkelijk voor veel verschillende mensen. De kabinetsplannen leiden juist tot verzwakking van de steden, omdat verrommelde en verouderde wijken niet worden opgeknapt en de steden te eenzijdig blijven. Hierdoor zullen de rijkere bewoners wegtrekken uit de steden. In de regio's moet samenwerking voorop komen te staan in plaats van concurrentie, zodat er regionaal een evenwichtige verdeling komt van sociale woningbouw en duurdere huur- en koopwoning. Overal in Nederland moet meer gebouwd worden voor senioren en starters. Gemeenten moeten corporaties in de prestatiecontracten dwingen om voor deze groepen te bouwen.

Het platteland moet veel toegankelijker en opener worden. GroenLinks doet onder andere het voorstel van een recht op overpad in landelijk gebied, gekoppeld aan een financiële vergoeding voor de grondeigenaar. Hierdoor krijgen wandelaars meer ruimte. Provincies krijgen een belangrijke taak (en geld!) om recreatieve voorzieningen aan te leggen, zoals fiets- en wandelpaden. De mogelijkheden worden maximaal benut om de landbouw een recreatieve functie te geven.

Nieuwbouwlocaties worden gevonden op verouderde en te ruim opgezette bedrijventerreinen. Glastuinbouw en bollenteelt maken deels plaats voor woningbouw en natuur. Ook de regio-Schiphol moet niet op slot voor woningbouw. Juist deze locaties bieden de beste mogelijkheden om wonen en werken te concentreren en zo ook de mobiliteit te beperken. Op termijn ziet GroenLinks ruimte voor een nieuwe stad (‘Parkstad’) in de Bollenstreek.

De volledige publicatie is te vinden op:http://www.groenlinks.nl/2ekamer/notities/Notitie.2004-06-25.1316/publication/download_file

Wijnand Duyvendak