GroenLinks verontwaardigd maar niet verbaasd over Rekenkamerrapport Schiphol: overweegt Kamer terug te roepen van reces

Het rapport van de Algemene Rekenkamer over de geluidsisolatie rond Schiphol lijkt het falen van de verantwoordelijke bewindspersonen vast te stellen. Duizenden omwonenden zijn hierdoor gedupeerd. De fractie overweegt nog tijdens het reces de staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat ter verantwoording naar de Kamer te roepen.

GroenLinks heeft herhaaldelijk gewezen op de duizenden gedupeerde omwonenden, die ondanks de hoge investeringen te maken kregen met ondeugdelijke woningisolatie en enorme kosten. Het ministerie heeft zich jarenlang doof gehouden voor de talloze klachten.Uit de berichtgeving in de Volkskrant van zaterdag blijkt de totale mislukking en het falend toezicht door het ministerie van dit peperdure project. De Rekenkamer lijkt de verantwoordelijkheid hiervoor nu onomwonden neer te leggen bij de voormalige en huidige bewindspersonen van Verkeer en Waterstaat.GroenLinks heeft de regering om een onmiddellijke toezending van het rapport verzocht. Afhankelijk van de uitkomst van het rapport overweegt de fractie van GroenLinks de commissie voor Verkeer en Waterstaat terug te roepen van reces om de verantwoordelijke bewindspersoon ter verantwoording te roepen.Femke HalsemaWijnand DuyvendakVragen van de leden Halsema en Duyvendak aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het rekenkamerrapport over de geluidsisolatie,31 juli 20041) Hebt u kennis genomen van het het artikel uit de Volkskrant van 31 juli 2004: ”Ministerie faalde rond woningisolatie “?2) Bent u bereid dit rapport van de Algemene Rekenkamer per direct aan de Kamer te zenden, uiterlijk voor dinsdag 3 augustus, 12.00 uur? Zo nee, waarom niet?3) Deelt u de conclusie over het falen van het ministerie? Welke conclusie verbindt u hieraan?4) Was u op de hoogte van de falende aansturing van Progris?5) Hoe gaat u het project van de woningisolatie tot een goed einde brengen? Wie zal de hogere kosten gaan betalen?6) Kunt u toezeggen dat de bewoners hoe dan ook niet gedupeerd zullen worden door de chaos bij de uitvoering van het project?7) Bent u bereid deze vragen eveneens voor dinsdag 12.00 uur te beantwoorden?

«