Politie

GroenLinks wil dat de politie bijdraagt aan een veiliger Nederland. Daarom moet de politie veel meer zichtbaar aanwezig zijn op straat. Dit is nodig om snel en effectief op te treden tegen misdaad en om burgers veiligheid te bieden. Het toezicht op de openbare ruimte is bijna overal toegenomen door camera’s, terwijl agenten teveel tijd achter hun bureau doorbrengen. Als we administratief werk overlaten aan administratieve medewerkers, dan kunnen de politieagenten vaker de straat op.

Bijna alle politieke partijen zijn het erover eens dat er een tekort aan agenten is. Dit kabinet komt volgens GroenLinks echter met de verkeerde oplossing: eerst moeten de agenten instemmen met verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden, pas daarna krijgen zij er meer collega’s bij. GroenLinks gunt agenten een goede CAO, waarmee hun inzet voor de samenleving op waarde wordt geschat.

Doeltreffend optreden versterkt het gezag van de politie. Maar juist aan die doeltreffendheid ontbreekt het nog. Dat komt doordat de politie verkeerde prioriteiten stelt. Er moet meer aandacht komen voor criminaliteit waar mensen echt last van hebben, zoals diefstal, inbraken en vandalisme. Ook zedendelicten en (huiselijk) geweld moeten meer prioriteit krijgen.

GroenLinks vindt dat mensen zich door de politie vertegenwoordigd moeten voelen. Daarom wil GroenLinks meer vrouwelijke agenten, LHBTIQ+-agenten en agenten uit minderheden

Ook wil GroenLinks dat de politie noteert waarom iemand wordt aangehouden, om etnisch profileren tegen te gaan.