Politie

De politie moet veel meer zichtbaar aanwezig zijn op straat. Dit is nodig om snel en effectief op te treden tegen misdaad en om burgers veiligheid te bieden. Het toezicht op de openbare ruimte is bijna overal toegenomen door camera’s, terwijl agenten teveel tijd achter hun bureau doorbrengen. Als we administratief werk overlaten aan administratieve medewerkers, dan kunnen de politieagenten vaker de straat op.

Doeltreffend optreden versterkt het gezag van de politie. Maar juist aan die doeltreffendheid ontbreekt het nog. Dat komt doordat de politie verkeerde prioriteiten stelt. Er moet meer aandacht komen voor criminaliteit waar mensen echt last van hebben, zoals diefstal, inbraken en vandalisme. Ook zedendelicten en (huiselijk) geweld moeten meer prioriteit krijgen.

GroenLinks vindt dat mensen zich door de politie vertegenwoordigd moeten voelen. Daarom wil GroenLinks meer vrouwelijke agenten en agenten uit minderheden.

Ook wil GroenLinks dat de politie gaat noteren waarom iemand wordt aangehouden, om etnisch profileren tegen te gaan.