Vluchtelingen

GroenLinks wil een realistisch, humaan en rechtvaardig asielbeleid. In 2015 vluchtten ongeveer een miljoen mensen naar Europa. Weg voor oorlog, geweld en vervolging. We hebben de verantwoordelijkheid die mensen bescherming te bieden. In plaats van praten over het sluiten van grenzen moeten we samen onze schouders zetten onder het maken van een werkbare oplossing. Dat betekent zorgvuldige toelatingsprocedures, uitsluitsel binnen een redelijke termijn en een fatsoenlijke, menswaardige behandeling voor asielzoekers.

GroenLinks wil een uitzondering voor kinderen maken in de Vluchtelingenwet. Kinderen zijn extra kwetsbaar en verdienen meer bescherming. En er moet een einde komen aan het terugsturen van asielzoekers naar een land waar ze hun genderidentiteit of seksuele geaardheid moeten verbergen om veilig te kunnen leven. Ook willen we voor vluchtelingen die asiel aanvragen vanaf dag één onderwijs en de mogelijkheid om te werken.

We moeten de oorzaken van oorlog, onderdrukking, vervolging en honger bestrijden. Zo moeten internationale troepenmachten sneller worden ingezet om vrede te brengen en te bewaren, en moeten schendingen van mensenrechten hard worden aangepakt. Meer ontwikkelingshulp kan bijdragen aan minder armoede, meer werkgelegenheid en beter onderwijs. Zolang we de redenen om te vluchten niet wegnemen, hebben we de morele verplichting om asiel te verlenen. Die verplichting is ook vastgelegd in internationale verdragen.

GroenLinks wil het Europees vluchtelingenbeleid hervormen, zodat we vluchtelingen eerlijker verdelen over de EU-landen. Daarbij moeten we rekening houden met de belangen en voorkeuren van de asielzoeker. Minderjarige asielzoekers moeten zelf hun opvangland kunnen kiezen als ze bij eventuele familieleden of vrienden willen wonen. De verantwoordelijkheid voor vluchtelingen is goed te dragen, als alle EU-landen een gelijke inspanning leveren.

Bed, bad, brood

Asielzoekers zonder verblijfstatus hebben recht op onderdak en voedsel. Veel asielzoekers belanden op straat omdat ze volgens het COA uitgeprocedeerd zijn, maar niet gedwongen kunnen worden uitgezet vanwege de veiligheidssituatie in hun land van herkomst. Dat is zeer onwenselijk. Daarom wil GroenLinks dat de overheid door het hele land vrij toegankelijke opvang organiseert, waar elke asielzoeker een vertrouwenspersoon krijgt toegewezen die hem of haar helpt bij het werken aan een toekomstperspectief, in Nederland of het land van herkomst.

1F-vluchtelingen

GroenLinks wil dat een zogenaamde 1F-verdenking alleen mogelijk is als er sprake is van een concreet en individueel vermoeden van oorlogsmisdaden. GroenLinks pleit er zeker niet voor dat oorlogsmisdadigers een asielvergunning moeten krijgen. Maar in sommige gevallen wordt geoordeeld zonder een individueel en geconcretiseerd vermoeden van oorlogsmisdaden. Denk aan alle mannen die in een bepaalde tijd actief waren voor de Afghaanse politie en categorisch verdacht worden van oorlogsmisdaden. Dat is onwenselijk.

De opgave waar we in Nederland en Europa voor staan is niet ‘minder vluchtelingen’, maar het organiseren van goede opvang voor de mensen die vluchten voor oorlog en geweld.