Defensie

De bescherming van het Nederlands eigen grondgebied, maar ook onze inzet voor vrede en veiligheid in andere delen van de wereld, kunnen we het beste organiseren door intensief samen te werken met onze buurlanden en andere EU-landen.

De lidstaten van de EU besteden gezamenlijk meer geld aan Defensie dan Rusland en China bij elkaar. Door steeds meer samen te doen, moeten de Europese krijgsmachten beter in staat zijn om hun taken te voldoen.

Wat GroenLinks betreft is het dus niet noodzakelijk dat onze krijgsmacht altijd op het hoogste geweldsniveau mee kan doen. Wij hoeven ook niet zelf alle wapens in huis te hebben. Kabinetten Rutte I en II hebben vastgehouden aan een krijgsmacht die alles moet kunnen, terwijl daar het geld niet meer voor is. Dit veroorzaakt veel knelpunten en onvrede binnen Defensie.

Flexibele krijgsmacht

GroenLinks kiest voor een flexibele krijgsmacht met focus op onderdelen waar we goed in zijn, zoals het patriot-luchtverdedigingssysteem, transporthelikopters en de 3D-benadering in internationale missies. Wij kiezen ook voor een vredesmacht die actief en langdurig bij kan dragen aan vredesoperaties en humanitaire interventies.