NAVO

GroenLinks kijkt kritisch naar de NAVO, het militaire bondgenootschap van de Verenigde Staten en vele andere westerse landen.

GroenLinks wil dat deze landen daadkrachtiger op kunnen treden bij ernstige mensenrechtenschendingen.

Daarom moet de NAVO hervormd worden. De verhoudingen binnen de NAVO moeten ook anders: de Verenigde Staten zijn te dominant door hun sterke militaire capaciteit. GroenLinks wil dat Europa een grotere rol gaat spelen in de NAVO. Ook wil GroenLinks dat de NAVO beter wordt georganiseerd: democratischer en transparanter. Zo moet er een duidelijke en evenwichtige politieke leiding komen.