Mensenrechten

GroenLinks staat niet alleen voor jouw vrijheid, maar voor de vrijheid van iedereen. Wij vinden dat alle mensen zelf vorm moeten kunnen geven aan hun leven, in de hele wereld. In het buitenlandse beleid staan voor GroenLinks daarom mensenrechten en het internationaal recht centraal.

Ook in landen waar Nederland een belangrijke handelsrelatie mee onderhoudt moeten mensenrechtenschendingen waar nodig actief en expliciet aan de kaak gesteld worden. De Nederlandse overheid mag zich bijvoorbeeld niet verschuilen achter het belang van  handelsbetrekkingen om mensenrechtenschendingen te verzwijgen. 

Wat GroenLinks betreft zet Nederland zich te allen tijde in voor de naleving van de mensenrechten en het internationaal recht. Tegen landen of bedrijven die herhaaldelijk weigeren mensenrechten na te leven, moet worden opgetreden. Nederland moet slachtoffers – ook in het buitenland – zo goed mogelijk proberen te helpen.