Eerlijke handel

Globalisering biedt grote kansen voor ontwikkelingslanden. Maar zij hebben nu te weinig voordeel van de wereldhandel. Voor GroenLinks is het doel niet vrije handel, maar eerlijke handel. Met eerlijke handel moeten ook belangrijke misstanden worden aangepakt, zoals kinderarbeid, kaalslag van tropische bossen en dierenleed.

Handelsregels moeten veranderen om ontwikkelingslanden meer kansen te bieden. Om hun eigen industrie en landbouw te kunnen ontwikkelen, moeten ontwikkelingslanden tijdelijk hun markt kunnen afschermen van rijke landen. Zo krijgen lokale ondernemers een eerlijke kans. Ook moeten bewerkte producten uit ontwikkelingslanden eerlijke toegang tot de wereldmarkt krijgen, zodat ontwikkelingslanden niet langer alleen afhankelijk zijn van de opbrengst van ruwe grondstoffen.

Eerlijke handel met ontwikkelingslanden met respect voor mens en milieu verdient onze steun. GroenLinks wil daarom dat producten die het fairtrade-keurmerk dragen vrijgesteld worden van btw en importheffingen. Het moet duidelijker zijn waar producten, grondstoffen en onderdelen vandaan komen. Hiervoor is Europese wetgeving nodig. Daarnaast moeten consumenten bedrijven kunnen aanspreken op hun gedrag.

Veel bedrijven sluizen hun winst weg uit ontwikkelingslanden, via ingewikkelde en oneerlijke financieringsconstructies. Zo lopen ontwikkelingslanden belastinginkomsten mis. De Nederlandse wetgeving maakt ons land een belastingparadijs. Dat moet veranderen.