Asfalt

Meer asfalt lost het fileprobleem niet op. Bovendien gaan nieuwe wegen ten koste van landschap en natuur. GroenLinks wil de bestaande wegen beter benutten.

GroenLinks kiest niet voor investeringen in asfalt, maar in openbaar vervoer. Autorijden veroorzaakt drie keer zoveel CO2-uitstoot als reizen per trein. De kosten daarvan worden afgewenteld op de gemeenschap, net als veel andere kosten van vervuiling. Dit moet veranderen; vervuilers moeten gaan betalen.

GroenLinks wil een tijd-, plaats- en uitstootafhankelijke kilometerheffing invoeren, waardoor het verkeer tijdens de spits afneemt, snelwegen beter benut worden en schone mobiliteit gestimuleerd wordt. Zo lossen wij het fileprobleem op zonder dat er extra wegen bij hoeven en sparen wij natuur en landschap.