Leraren

Goede leraren zijn essentieel voor goed onderwijs. GroenLinks wil het aantrekkelijker maken om als leraar te gaan werken.

Goede leraren zijn van het grootste belang om alle kinderen en jongeren een eerlijke start te geven.

Kleinere klassen

We willen dat er meer leraren bijkomen. We willen de komende vier jaar 20.000 extra docenten aannemen. Zo verlagen we de werkdruk voor leraren: de klassen worden kleiner en docenten hoeven minder lessen te geven. Ook moeten het de regeldruk en bureaucratie aanpakken. Daardoor houden leraren meer tijd over voor het lesgeven, hun vak te ontwikkelen en individuele begeleiding.

Vertrouwen in docenten

De leraar moet meer zeggenschap over het onderwijs krijgen, dus niet de manager of de minister. We moeten meer vertrouwen in leraren stellen en hen meer mogelijkheden bieden ook om zelf hun eigen lessen vorm te geven. Een goede leraar ziet het als zijn of haar taak dat leerlingen zich kunnen ontplooien.

Wij willen meer ondersteuning voor beginnende leraren, meer lerarenbeurzen en meer hoogopgeleide leraren aanstellen.

Eerlijke salarissen

Juist in het vmbo zijn er meer goede docenten nodig. Daarom willen we dat leraren in het vmbo net zoveel gaan verdienen als hun collega’s op de havo of het vwo. Deze leraren vertrekken nu vaak naar de havo of het vwo, omdat de salarissen daar hoger zijn. Leraren in het vmbo en op de basisschool moeten makkelijker kunnen doorstromen naar hogere salarisschalen.

Lerarentekort

GroenLinks maakt zich zorgen over het tekort aan leraren. Er moet een nationaal plan van aanpak komen om dit op te lossen, in lijn met onze voorstellen: het beroep leraar moet meer waardering krijgen, de werkdruk moet omlaag door kleinere klassen en docenten moeten beter betaald worden.