partijdiscussie voorjaar 2016
Brede partijdiscussie voorjaar 2016 (rechts: Frits Lintmeijer, voorzitter programmacommissie)

Commissies

De belangrijkste commissies van de vereniging GroenLinks zijn de programmacommissieskandidatencommissies, commissie Geschil en Beroep en het Congrespresidium.

Programmacommissies

Bij verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europarlement stelt het partijbestuur een programmacommissie in, die een conceptprogramma schrijft en voorlegt aan het Congres. 

Europese Programmacommissie

Op 23 mei 2019 zijn Europese Parlementsverkiezingen. Het congres waarop besloten zal worden over het Europees verkiezingsprogramma vindt plaats eind februari/begin maart 2019. Om dit programma te schrijven heeft het partijbestuur een programmacommissie benoemd. De commissie streeft er naar om het programma in oktober af te ronden. Tot die tijd staan wij open voor input van iedereen die mee wil denken over de toekomst van Europa.

De commissie bestaat uit:

 • Bram van Ojik, voorzitter, Tweede Kamerlid
 • Mieke van der Vegt, Internationaal Secretaris Partijbestuur
 • Jasper Groen, Gemeenteraadslid Amsterdam
 • Jonna Gjaltema, Politicoloog en Promovenda Wageningen University & Research
 • David Bokhorst, Politicoloog en Promovendus Universiteit van Amsterdam
 • Evelien van Roemburg, voormalig Gemeenteraadslid Amsterdam
 • Luc Stultiens, beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie.
 • Vincent Hurkens, beleidsmedewerker van de Europees Parlementsdelegatie
 • Simon Otjes, penvoerder en senior beleidsmedewerker Bureau de Helling

Je kunt contact opnemen met de Europees programmacommissie via programmacommissie@groenlinks.nl

Permanente Programmacommissie

GroenLinks stimuleert het interne debat over groene en sociale politiek. Sinds jaar en dag is er het wetenschappelijk bureau; er zijn tientallen werkgroepen; de GroenLinks Academie organiseert lezingen en debatten en eens in het jaar is er een ledencongres. Dat leidt soms tot een veelheid aan meningen en standpunten.

Om het debat te stroomlijnen, aan elkaar te knopen of  tot een conclusie te brengen op een congres, heeft het partijbestuur in 2012 een permanente programmacommissie (PPC) ingesteld.

De commissie heeft de volgende taken:

 • kanaliseren van het interne debat en zorgen dat er waar nodig besluiten worden genomen (door het congres) over thema's rond het gedachtegoed van GroenLinks
 • het (laten) schrijven van verkiezingsprogramma's en andere publicaties
 • het onderling afstemmen van de agenda's van relevante groepen en platforms binnen de partij
 • het ontwikkelen en beheren van een basisprogramma voor GroenLinks, waarvan afgeleid programma's voor specifieke verkiezingen gemaakt kunnen worden

Leden van de commissie zijn:

 • Frits Lintmeijer (voorzitter), senator Eerste Kamer
 • Antoinette Tanja, secretaris
 • Robbert Bodegraven, directeur Wetenschappelijk Bureau
 • Dorrit de Jong, beleidsmedewerker 2e Kamerfractie en gemeenteraadslid te Amsterdam 
 • Niels Feis, Amsterdam, oud-PB-lid
 • Ruud Grondel, oud-wethouder in Diemen
 • Pieter Pekelharing, Amsterdam, docent politieke en sociale filosofie (UvA)
 • Jojanneke Vanderveen, filosoof en oud-voorzitter DWARS
 • Je kunt contact opnemen met de permanente programmacommissie via atanja@groenlinks.nl.

Lokale programmacommissies

Lokale en provinciale verkiezingsprogramma's komen ook zo tot stand: het lokale of provinciale bestuur stelt een programmacommissie in, die een conceptprogramma ter goedkeuring voorlegt aan de ledenvergadering.

Kandidatencommissies

Landelijke kandidatencommissies selecteren kandidaten voor het partijbestuur, Eerste Kamerleden, Tweede Kamerleden en het Europees Parlement. Deze kandidatencommissies worden door het partijbestuur ingesteld, behalve de kandidatencommissie Partijbestuur (die wordt door de Toezichtraad benoemd).

De kandidatencommissie Intern (voor Partijbestuur en Toezichtraad) bestaat uit:

 • Maria Wiebosch-Steeman (voorzitter)
 • Bart de Leede
 • Cees van Bockel
 • Edwin van Houten 
 • Marijn Bouwmeester
 • Niels Feis
 • Pascale Georgopoulou

Contact: kc-mail@groenlinks.nl

De kandidatencommissie Europa bestaat uit: 

 • Noortje Thijssen (voorzitter)
 • Roel van Gurp (vicevoorzitter)
 • Rogier Elshout (partijbestuur)
 • Jeroen van Rossum
 • Tessel Wijne
 • Helen Kuyper
 • Anita de Horde
 • Femke de Jong

Contact: kcep@groenlinks.nl

De kandidatencommissie Eerste Kamer bestaat uit:

 • Lot van Hooijdonk (voorzitter)
 • Eva Groen-Reijman (partijbestuur)
 • Nathalie Kramers
 • Gerdo van Grootheest
 • Lieke Thesing
 • Prescillia van Noort
 • Rob van Lint
 • Diana de Wolff

Contact: kcek@groenlinks.nl

Ook lokaal en provinciaal worden kandidaten voor politieke functies geselecteerd door kandidatencommissies die per verkiezing worden ingesteld.

Commissie Geschil en Beroep

De belangrijkste taken van deze commissie:

 • bemiddelen bij conflicten tussen of met partijorganen;  
 • uitspraken doen in geval van geschillen van deze aard;  
 • beslissen over beroepen in (landelijke) kandidatenprocedures.

Samenstelling commissie van Geschil & Beroep 2014 - 2016: Jack Bogers, Jent Bijlsma, Hetty Hafkamp (voorzitter), Christian Jongeneel, Jurien Korzelius, Ivan Welters en Harriët Tiemens (reservelid). Het contactadres van de commissie is de Coördinator Bestuursondersteuning op het landelijk bureau, Agnès Denie (via adenie@groenlinks.nl).

Congrespresidium

Het congrespresidium verzorgt het voorzitterschap, secretariaat en organisatie van het Congres. Samenstelling: Jaap van der Heijden (voorzitter), Belinda van Meerkerk, Gijs van der Kroef, Mickie van de Loo, Max Tollenaar, Coos Hoebe, Mariska Kortie en Jaco van der Veen.