Europese bemoeizucht

Veel partijen beloven 'minder Europa' maar stemmen in de praktijk voor 'meer Europa'.

Zo wordt de kiezer op het verkeerde been gezet. GroenLinks doet daar niet aan mee. We zeggen eerlijk: voor een Europa van mens en milieu is méér Europa nodig. Tegelijk zijn er heel veel dingen die niet op Europees niveau beslist worden: zorg en onderwijs bijvoorbeeld zijn en blijven nationale bevoegdheden.

Bevoegdheden delen

Meer Europa betekent niet minder Nederland. Onze soevereiniteit hangt af van ons vermogen om problemen op te lossen. Veel problemen, van klimaatverandering tot belastingontwijking, kan Nederland niet in z'n eentje verhelpen. De oplossing kan alleen maar grensoverschrijdend zijn. Daartoe moeten landen bevoegdheden bundelen. Alleen samen met de Europese partners kan de Nederlandse politiek macht terugpakken op multinationals, bankiers, belastingontwijkers en vervuilers.

Tegelijk zijn we kritisch over het Europa van de markt (denk aan TTIP en CETA); daar worden de meeste regeltjes voor gemaakt. Die bemoeizucht komt van rechtse partijen.

Meer Europa vraagt om meer Europese democratie. Dat is voor GroenLinks een harde voorwaarde.