Europees buitenlands beleid

De Europese Unie is veel meer dan een klein land als Nederland in staat om bij te dragen aan een veiliger wereld, met minder ongelijkheid en meer democratie. GroenLinks wil dat de EU-landen vaker samen optrekken in de buitenlandse politiek.

De wereldwijde machtsbalans is aan het verschuiven: landen als Rusland, India en China winnen aan invloed. Alleen als eenheid kan de EU in deze nieuwe wereldorde een stempel drukken op mondiale ontwikkelingen. GroenLinks wil daarom het gezamenlijk Europees buitenlandbeleid versterken, of het nu gaat om mensenrechten, klimaat of veiligheid.

Minder veto's, meer democratie

Daar hoort bij dat de EU-landen vaker bij meerderheid van stemmen besluiten nemen, dus zonder veto's. De aarzelende Europese reactie op Poetins landjepik in Oekraïne komt niet alleen door onze afhankelijkheid van Russisch gas, maar ook door het veto dat elk van de 28 EU-landen kan uitspreken over de buitenlandse politiek. GroenLinks wil, tegelijk met het afschaffen van veto's, de democratische controle door het Europarlement versterken.

Krachtiger opkomen voor vrede, democratie en mensenrechten

In 2012 kreeg de EU de Nobelprijs voor de Vrede voor haar inspanningen Europa om te vormen van een continent van oorlog in een continent van vrede. Die boodschap van vrede en democratie dient de EU nog krachtiger uit te dragen, vindt GroenLinks.

Sommige dingen doet de EU goed. Zij steunt het Internationaal Strafhof voor de berechting van oorlogsmisdadigers en ijvert wereldwijd tegen de doodstraf. Zij speelt vaak een voortrekkersrol bij internationale klimaattoppen. De vorige EU-buitenlandcoördinator, Catherine Ashton, bracht een akkoord tot stand tussen Servië en Kosovo, die vijftien jaar geleden nog verwikkeld waren in een bloedige burgeroorlog. En hoewel de Nederlandse regering fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking, is de EU als geheel nog steeds de grootste donor.

Tegelijk sluit Europa vaak handelsverdragen die oneerlijk zijn voor ontwikkelingslanden, schuift zij asielzoekers af op haar buurlanden en exporteren de lidstaten te veel wapentuig. Daar verzet GroenLinks zich tegen in het Europees Parlement. Alleen als de EU in al haar beleid voorrang geeft aan mensenrechten, democratie, vrede en duurzaamheid, is zij geloofwaardig als verkondiger van deze waarden wereldwijd.