Europese defensiesamenwerking

Militair ingrijpen moet altijd gericht zijn op het voorkomen en beheersen van conflicten. GroenLinks vindt dat de legers van de EU-landen daarbij beter moeten samenwerken. Het is niet nodig dat elk land beschikt over eigen tanks, fregatten en jachtvliegtuigen. We besparen kosten als EU-landen de taken op het gebied van veiligheid onderling verdelen.

De 28 landen van de Europese Unie geven gezamenlijk 180 miljard euro per jaar uit aan defensie. Dat is bijna de helft van het Amerikaanse budget. Toch kan de EU slechts zo'n tien procent van de Amerikaanse militaire vermogens leveren, bijvoorbeeld qua aantal militairen die op (vredes)missie kunnen worden gestuurd. Die beroerde verhouding tussen prijs en prestatie moet de EU rechttrekken. Het geld voor defensie kan zoveel efficiënter worden besteed als EU-landen hun legers geleidelijk in elkaar schuiven.

Samen de vrede bewaken

Nu al werken de lidstaten vaak samen onder EU-vlag. Zo bewaken Europese soldaten de vrede in Bosnië en proberen zij een eind te maken aan de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De EU onderneemt daarnaast ook civiele missies: Europese politiemensen en rechters assisteren bij de opbouw van een rechtsstaat in Kosovo en helpen hun collega's in Congo om een eind te maken aan de straffeloosheid van seksueel geweld.    

GroenLinks ziet een echt Europees leger, een snel inzetbare vredesmacht, als het sluitstuk van het proces van steeds hechtere defensiesamenwerking. Voorwaarde daarvoor is dat de EU-landen beter gaan samenwerken in hun buitenlandse politiek. Ze moeten het Europees Parlement een controlerende rol toekennen.